Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 1536) złożoną przez Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "KRYSZTAŁ STRONIE".

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 11 lub tel. 74 8117722.

TREŚĆ OFERTY- do pobrania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego: upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:19.09.2012 13:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.04.2019 15:25