Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu programu współpracy na lata 2013-2015.

Uwagi do ww. projektu można zgłaszać drogą mailową na adres: strategia@stronie.pl lub bezpośrednio u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do dnia 19.11.2012 r.
 
Jednocześnie, prosimy wszystkie organizacje działające na terenie Gminy Stronie Śląskie o przesłanie najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 r. informacji, jakie zadania planują realizować w 2013 r.  Prosimy także o krótką charakterystykę samej organizacji, z informacjami o najważniejszych dotychczasowych osiągnięciach, ilości osób zaangażowanych w działalność organizacji, charakterystykę grup społecznych, do których skierowana jest działalność organizacji, itp.Otrzymane od Państwa informacje pozwolą stworzyć krótką prezentację każdej organizacji na stronie internetowej gminy oraz ułatwią planowanie współpracy między gminą a organizacjami.

Kontakt:
Monika Ciesłowska, tel. 74 811 77 22, strategia@stronie.pl
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55,
pok. 11, pn - pt w godz. 7.30-15.30

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje programu współpracy na lata 2013-2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:06.11.2012 14:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.06.2016 10:01