Infromujemy, że ponowony konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji został ogłoszony pod zakładką "Realizacja zadan publicznych", 
pod kategorią "Kultura fizyczna, sport i rekreacja".
 
 
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
 
Szczegóły: --> tutaj
Wzór oferty: --> do pobrania
Skład komisji: --> Zarządzenie Burmistrza Nr 566/12
 
Ogłoszenie Burmistrza o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej: --> tutaj
Zgłoszenie przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej: --> tutaj 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:10.12.2012 14:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:15.02.2013 14:10