Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:28.12.2012 15:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:28.12.2012 15:06