51. Narada w dniu 31 grudnia 2013 roku:


ZB nr 822/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

 

50. Narada w dniu 23 grudnia 2013 roku:


ZB nr 816/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 922/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 817/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 818/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 819/13 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2013 r


ZB nr 820/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 821/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek za grunty stanowiące własność Gminy Stronie Śląskie

 

49. Narada w dniu 17 grudnia 2013 roku:


ZB nr 813/13 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla skutera śnieżnego marki Yamaha RSViking Profesjonal


ZB nr 814/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 815/13 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2014 r

 

48. Narada w dniu 10 grudnia 2013 roku:


ZB nr 811/13 w sprawie likwidacji składników majątkowych


ZB nr 812/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

47. Narada w dniu 03 grudnia 2013 roku:


ZB nr 807/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku


ZB nr 808/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 598/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 809/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZB nr 810/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

46. Narada w dniu 26 listopada 2013 roku:


ZB nr 801/13 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 802/13 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ratraka śnieżnego marki Prinoth Husky


ZB nr 803/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 804/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 805/13 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 806/13 w sprawie określenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

45. Narada w dniu 19 i 20 listopada 2013 roku:


ZB nr 795/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 796/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Modernizację hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 797/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 798/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Zakup sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 799/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 800/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy ratraka śnieżnego i skutera śnieżnego w ramach projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneźnik - Śnieżnik -Góry Bialskie”

 

44. Narada w dniu 13 listopada 2013 roku:


ZB nr 786/13 w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2014 r


ZB nr 787/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 788/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 760/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 789/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 790/13 w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 791/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 792/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 793/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 794/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

43. Narada w dniu 05 listopada 2013 roku:


ZB nr 784/13 w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim


ZB nr 785/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

42. Narada w dniu 31 października 2013 roku:


ZB nr 774/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013


ZB nr 775/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022


ZB nr 776/13 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu


ZB nr 777/13 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 778/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 197/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 779/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 780/13 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących współwłasność łączną osób fizycznych


ZB nr 781/13 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność osób fizycznych


ZB nr 782/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Stronie Śląskie w okresie od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku


ZB nr 783/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Stronie Śląskie w okresie od 02 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku

 

41. Narada w dniu 15 października 2013 roku:


ZB nr 766/13 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 767/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 768/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 769/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 770/13 w sprawie przyznania stypendiów naukowych i artystycznych


ZB nr 771/13 w sprawie przyznania stypendiów sportowych


ZB nr 772/13 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego


ZB nr 773/13 w sprawie umorzenia z urzędu zaległości czynszowych

 

40. Narada w dniu 08 października 2013 roku:


ZB nr 764/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 416/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 765/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Odbudowa ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim i ulicy Polnej w Stroniu Śląskim

 

39. Narada w dniu 01 października 2013 roku:


ZB nr 757/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 758/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 759/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Rogóżka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 760/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 761/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup skutera śnieżnego wielozadaniowego w ramach realizacji projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneżnik - Śnieżnik - Góry Bialskie”


ZB nr 762/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup skutera śnieżnego wielozadaniowego w ramach realizacji projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneżnik - Śnieżnik - Góry Bialskie”


ZB nr 763/13 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 

38. Narada w dniu 24 września 2013 roku:


ZB nr 749/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położnej w obrębie Strachocin, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 750/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 751/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Zakup sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 752/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 753/13 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 444/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie


ZB nr 754/13 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego


ZB nr 755/13 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego


ZB nr 756/13 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

37. Narada w dniu 18 września 2013 roku:


ZB nr 738/13 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 739/13 w sprawie udzielenia Pani Celinie Chęś-Drańczuk pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 740/13 w sprawie udzielenia Pani Celinie Chęś-Drańczuk pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim


ZB nr 741/13 w sprawie udzielenia Pani Monice Ostrowskiej pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim


ZB nr 742/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2013/2014


ZB nr 743/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2013/2014


ZB nr 744/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2013/2014


ZB nr 745/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Modernizację hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 746/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 747/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 748/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 

36. Narada w dniu 05 września 2013 roku:


ZB nr 735/13 w sprawie powołania zespołu do spraw udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconych stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 736/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki bezpieczeństwa informacji” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 737/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 719/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów

 

35. Narada w dniu 27 sierpnia 2013 roku:


ZB nr 725/13 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do załatwiania spraw i  wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej


ZB nr 726/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 727/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 728/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wydruk „Przewodnika narciarza" w ramach realizacji projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik - Góry Bialskie”


ZB nr 729/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wydruk „Przewodnika narciarza" w ramach realizacji projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik - Góry Bialskie”


ZB nr 730/13 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 r


ZB nr 731/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 732/13 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim


ZB nr 733/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZB nr 734/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji elektronicznych tablic informacyjnych wykonanych w ramach zadania pn.: "Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów"

 

34. Narada w dniu 20 sierpnia 2013 roku:


ZB nr 723/13 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r


ZB nr 724/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

33. Narada w dniu 13 sierpnia 2013 roku:


ZB nr 721/13 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 722/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

32. Narada w dniu 06 sierpnia 2013 roku:


ZB nr 715/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 716/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 717/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 718/13 w sprawie umorzenia ustawowych odsetek od należności przysługujących Gminie Stronie Śląskie z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 719/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów


ZB nr 720/13 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów

 

31. Narada w dniu 30 lipca 2013 roku:


ZB nr 712/13 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 713/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 714/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

30. Narada w dniu 24 lipca 2013 roku:


ZB nr 708/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 682/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022


ZB nr 709/13 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”


ZB nr 710/13 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 711/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

 

29. Narada w dniu 16 lipca 2013 roku:


ZB nr 705/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 706/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 707/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Remont Wiejskiego Domu Spotkań oraz Leśnej Edukacji Młodzieży w Nowym Gierałtowie

 

28. Narada w dniu 03 lipca 2013 roku:


ZB nr 704/13 w sprawie odroczenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i energii, położonego w Stroniu Śląskim

 

27. Narada w dniu 28 czerwca 2013 roku:


ZB nr 703/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

 

26. Narada w dniu 25 i 26 czerwca 2013 roku:

 

ZB nr 700/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 701/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 702/13 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro bez podatku VAT przez Gminę Stronie Śląskie”

 

25. Narada w dniu 18 czerwca 2013 roku:


ZB nr 698/13 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 38, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 699/13 w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów położonych we wsi Kamienica i we wsi Bolesławów 

 

24. Narada w dniu 11 czerwca 2013 roku:


ZB nr 697/13 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych w wyniku nawalnych deszczy, które miały miejsce na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniach 8-9 czerwca 2013 roku

 

23. Narada w dniu 05 czerwca 2013 roku:


ZB nr 694/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 418/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 695/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 696/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

22. Narada w dniu 31 maja 2013 roku:


ZB nr 693/13 1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

 

21. Narada w dniu 27 maja 2013 roku:


ZB nr 691/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów


ZB nr 692/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

20. Narada w dniu 22 maja 2013 roku:


ZB nr 688/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 689/13 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie nr 42, na okres trzech lat, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 690/13 w sprawie Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

19. Narada w dniu 15 maja 2013 roku:


ZB nr 682/13 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022


ZB nr 683/13 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 684/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 450/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia Pani Jolancie Nowak pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 685/13 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012 rok, dla których organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 686/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Obsługę bankową budżetu Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat


ZB nr 687/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę bankową budżetu Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat

 

18. Narada w dniu 9 maja 2013 roku:


ZB nr 673/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 674/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 675/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 676/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 677/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 678/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 679/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie ŚląskieZB nr 679/13


ZB nr 680/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 681/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

 

17. Narada w dniu 6 i 7 maja 2013 roku:


ZB nr 665/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup ratraka i skutera w ramach realizacji projektu "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik – Góry Bialskie"


ZB nr 666/13 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ratraka i skutera w ramach realizacji projektu "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik – Góry Bialskie"


ZB nr 667/13 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 39 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 668/13 w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do trzech lat lokalu użytkowego nr 3U usytuowanego przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 669/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 670/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 671/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 672/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu dzierżawy ogródka przydomowego położonego w Stroniu Śląskim

 

16. Narada w dniu 30 kwietnia 2013 roku:


ZB nr 664/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

 

15. Narada w dniu 24 kwietnia 2013 roku:


ZB nr 658/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 807/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej


ZB nr 659/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 633/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 660/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 636/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 661/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań


ZB nr 662/13 w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok


ZB nr 663/13 sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na stawkę czynszu najmu lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, usytuowanych w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 37, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

14. Narada w dniu 16 kwietnia 2013 roku:

 

ZB nr 657/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

 

13. Narada w dniu 10 kwietnia 2013 roku:


ZB nr 654/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup elektronicznych tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu "Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów"


ZB nr 655/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup elektronicznych tablic informacyjnych w ramach projektu "Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów"


ZB nr 656/13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

 

12. Narada w dniu 04 kwietnia 2013 roku:


ZB nr 650/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2013 roku


ZB nr 651/13 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej


ZB nr 652/13 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów


ZB nr 653/13 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

11. Narada w dniu 26 marca 2013 roku:


ZB nr 646/13 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim - Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim


ZB nr 647/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 648/13 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim


ZB nr 649/13 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

10. Narada w dniu 21 marca 2013 roku:


ZB nr 633/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 634/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 39, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 635/13 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 636/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 637/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Odbudowę ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim oraz odbudowę ulicy Polnej w Stroniu Śląskim


ZB nr 638/13 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Odbudowę ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim oraz odbudowę ulicy Polnej w Stroniu Śląskim


ZB nr 639/13 w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim


ZB nr 640/13 w sprawie przyznania stypendiów naukowych


ZB nr 641/13 w sprawie przyznania stypendiów sportowych


ZB nr 642/13 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego


ZB nr 643/13 w sprawie nieprzyznania stypendium sportowego


ZB nr 644/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup ratraka i skutera w ramach realizacji projektu "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik – Góry Bialskie"


ZB nr 645/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ratraka i skutera w ramach realizacji projektu "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník - Śnieżnik - Góry Bialskie"

 

9. Narada w dniu 12 marca 2013 roku:


ZB nr 624/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 625/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Lasy, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 626/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości w parku "Morawka" wraz z placem zabaw, zlokalizowanego na działce nr 551 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r


ZB nr 627/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości w parku "Morawka" wraz z placem zabaw, zlokalizowanego na działce nr 551 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r


ZB nr 628/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu"


ZB nr 629/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja projektu „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu"


ZB nr 630/13 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 631/12 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 632/13 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej

 

8. Narada w dniu 26 lutego 2013 roku:


ZB nr 618/13 w sprawie umundurowania i czasookresu jego używalności przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 619/13 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 620/13 w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu


ZB nr 621/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 622/13 w sprawie zatwierdzenia Organizacji Przewodnictwa Zakładowego po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie


ZB nr 623/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


7. Narada w dniu 19 i 20 lutego 2013 roku:


ZB nr 614/13 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat lokalu użytkowego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 615/13 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 616/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wydanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych Masywu Śnieżnika"


ZB nr 617/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wydanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych Masywu Śnieżnika"

 

6. Narada w dniu 12 i 13 lutego 2013 roku:


ZB nr 609/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 610/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku


ZB nr 611/13 w sprawie ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 612/13 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań


ZB nr 613/13 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 32, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

5. Narada w dniu 07 i 08 lutego 2013 roku:


ZB nr 607/13 w sprawie powołania komisji d/s rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej


ZB nr 608/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

4. Narada w dniu 30 stycznia 2013 roku:


ZB nr 603/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wydanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych Masywu Śnieżnika"


ZB nr 604/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wydanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych Masywu Śnieznika"


ZB nr 605/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 606/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013

 

3. Narada w dniu 25 stycznia 2013 roku:


ZB nr 598/13 w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 599/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 600/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 601/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 602/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 807/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

 

2. Narada w dniu 16 i 17 stycznia 2013 roku: 

 

ZB nr 596/13 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 597/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na stawkę czynszu najmu lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, usytuowanych w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 37, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

1. Narada w dniu 9 i 10 stycznia 2013 roku: 


ZB nr 587/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r


ZB nr 588/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 589/13 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów na nieruchomości położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 590/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013


ZB nr 591/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku


ZB nr 592/13 w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku


ZB nr 593/13 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie odrębnymi ustawami na 2013 rok oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa


ZB nr 594/13 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2013 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 595/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie niespełnienia wymagań formalnych w ofertach realizacji zadań publicznych

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:17.01.2013 15:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:14.01.2014 15:27