Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2013 rok

51. Narada w dniu 31 grudnia 2013 roku:


ZB nr 822/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

 

50. Narada w dniu 23 grudnia 2013 roku:


ZB nr 816/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 922/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 817/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 818/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 819/13 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim za 2013 r


ZB nr 820/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 821/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek za grunty stanowiące własność Gminy Stronie Śląskie

 

49. Narada w dniu 17 grudnia 2013 roku:


ZB nr 813/13 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla skutera śnieżnego marki Yamaha RSViking Profesjonal


ZB nr 814/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 815/13 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2014 r

 

48. Narada w dniu 10 grudnia 2013 roku:


ZB nr 811/13 w sprawie likwidacji składników majątkowych


ZB nr 812/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

47. Narada w dniu 03 grudnia 2013 roku:


ZB nr 807/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku


ZB nr 808/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 598/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 809/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZB nr 810/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

46. Narada w dniu 26 listopada 2013 roku:


ZB nr 801/13 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 802/13 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ratraka śnieżnego marki Prinoth Husky


ZB nr 803/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 804/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 805/13 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 806/13 w sprawie określenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

 

45. Narada w dniu 19 i 20 listopada 2013 roku:


ZB nr 795/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 796/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Modernizację hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 797/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 798/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Zakup sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 799/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 800/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy ratraka śnieżnego i skutera śnieżnego w ramach projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneźnik - Śnieżnik -Góry Bialskie”

 

44. Narada w dniu 13 listopada 2013 roku:


ZB nr 786/13 w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na 2014 r


ZB nr 787/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 788/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 760/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 789/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 790/13 w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 791/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 792/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 793/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 794/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

43. Narada w dniu 05 listopada 2013 roku:


ZB nr 784/13 w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim


ZB nr 785/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

42. Narada w dniu 31 października 2013 roku:


ZB nr 774/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013


ZB nr 775/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022


ZB nr 776/13 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu


ZB nr 777/13 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 778/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 197/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 779/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 780/13 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących współwłasność łączną osób fizycznych


ZB nr 781/13 w sprawie nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność osób fizycznych


ZB nr 782/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Stronie Śląskie w okresie od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku


ZB nr 783/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Stronie Śląskie w okresie od 02 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku

 

41. Narada w dniu 15 października 2013 roku:


ZB nr 766/13 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 767/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 768/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 769/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 770/13 w sprawie przyznania stypendiów naukowych i artystycznych


ZB nr 771/13 w sprawie przyznania stypendiów sportowych


ZB nr 772/13 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego


ZB nr 773/13 w sprawie umorzenia z urzędu zaległości czynszowych

 

40. Narada w dniu 08 października 2013 roku:


ZB nr 764/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 416/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 765/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Odbudowa ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim i ulicy Polnej w Stroniu Śląskim

 

39. Narada w dniu 01 października 2013 roku:


ZB nr 757/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 758/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 759/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Rogóżka, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 760/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 761/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup skutera śnieżnego wielozadaniowego w ramach realizacji projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneżnik - Śnieżnik - Góry Bialskie”


ZB nr 762/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup skutera śnieżnego wielozadaniowego w ramach realizacji projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneżnik - Śnieżnik - Góry Bialskie”


ZB nr 763/13 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 

38. Narada w dniu 24 września 2013 roku:


ZB nr 749/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położnej w obrębie Strachocin, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 750/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 751/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Zakup sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 752/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 753/13 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 444/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie


ZB nr 754/13 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego


ZB nr 755/13 w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego


ZB nr 756/13 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

37. Narada w dniu 18 września 2013 roku:


ZB nr 738/13 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 739/13 w sprawie udzielenia Pani Celinie Chęś-Drańczuk pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 740/13 w sprawie udzielenia Pani Celinie Chęś-Drańczuk pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim


ZB nr 741/13 w sprawie udzielenia Pani Monice Ostrowskiej pełnomocnictwa do jednoosobowych działań w zakresie funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim


ZB nr 742/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2013/2014


ZB nr 743/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2013/2014


ZB nr 744/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2013/2014


ZB nr 745/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Modernizację hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 746/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację hali sportowej w Stroniu Śląskim


ZB nr 747/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 748/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 

36. Narada w dniu 05 września 2013 roku:


ZB nr 735/13 w sprawie powołania zespołu do spraw udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconych stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 736/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki bezpieczeństwa informacji” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim


ZB nr 737/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 719/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów

 

35. Narada w dniu 27 sierpnia 2013 roku:


ZB nr 725/13 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do załatwiania spraw i  wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej


ZB nr 726/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 727/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 728/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wydruk „Przewodnika narciarza" w ramach realizacji projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik - Góry Bialskie”


ZB nr 729/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wydruk „Przewodnika narciarza" w ramach realizacji projektu „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik - Góry Bialskie”


ZB nr 730/13 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 r


ZB nr 731/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 732/13 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim


ZB nr 733/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZB nr 734/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji elektronicznych tablic informacyjnych wykonanych w ramach zadania pn.: "Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów"

 

34. Narada w dniu 20 sierpnia 2013 roku:


ZB nr 723/13 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r


ZB nr 724/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

33. Narada w dniu 13 sierpnia 2013 roku:


ZB nr 721/13 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 722/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

32. Narada w dniu 06 sierpnia 2013 roku:


ZB nr 715/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 716/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 717/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 718/13 w sprawie umorzenia ustawowych odsetek od należności przysługujących Gminie Stronie Śląskie z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 719/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów


ZB nr 720/13 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów

 

31. Narada w dniu 30 lipca 2013 roku:


ZB nr 712/13 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 713/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 714/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

30. Narada w dniu 24 lipca 2013 roku:


ZB nr 708/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 682/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022


ZB nr 709/13 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”


ZB nr 710/13 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 711/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

 

29. Narada w dniu 16 lipca 2013 roku:


ZB nr 705/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 706/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 707/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Remont Wiejskiego Domu Spotkań oraz Leśnej Edukacji Młodzieży w Nowym Gierałtowie

 

28. Narada w dniu 03 lipca 2013 roku:


ZB nr 704/13 w sprawie odroczenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i energii, położonego w Stroniu Śląskim

 

27. Narada w dniu 28 czerwca 2013 roku:


ZB nr 703/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

 

26. Narada w dniu 25 i 26 czerwca 2013 roku:

 

ZB nr 700/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Sienna, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 701/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 702/13 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro bez podatku VAT przez Gminę Stronie Śląskie”

 

25. Narada w dniu 18 czerwca 2013 roku:


ZB nr 698/13 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 38, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 699/13 w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów położonych we wsi Kamienica i we wsi Bolesławów 

 

24. Narada w dniu 11 czerwca 2013 roku:


ZB nr 697/13 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych w wyniku nawalnych deszczy, które miały miejsce na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniach 8-9 czerwca 2013 roku

 

23. Narada w dniu 05 czerwca 2013 roku:


ZB nr 694/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 418/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 695/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 696/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

22. Narada w dniu 31 maja 2013 roku:


ZB nr 693/13 1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

 

21. Narada w dniu 27 maja 2013 roku:


ZB nr 691/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów


ZB nr 692/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

20. Narada w dniu 22 maja 2013 roku:


ZB nr 688/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 689/13 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie nr 42, na okres trzech lat, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 690/13 w sprawie Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

 

19. Narada w dniu 15 maja 2013 roku:


ZB nr 682/13 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022


ZB nr 683/13 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 684/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 450/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia Pani Jolancie Nowak pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 685/13 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012 rok, dla których organizatorem jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 686/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Obsługę bankową budżetu Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat


ZB nr 687/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę bankową budżetu Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat

 

18. Narada w dniu 9 maja 2013 roku:


ZB nr 673/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 674/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 675/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 676/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 677/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 678/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 679/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie ŚląskieZB nr 679/13


ZB nr 680/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 681/13 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie

 

17. Narada w dniu 6 i 7 maja 2013 roku:


ZB nr 665/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup ratraka i skutera w ramach realizacji projektu "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik – Góry Bialskie"


ZB nr 666/13 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ratraka i skutera w ramach realizacji projektu "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik – Góry Bialskie"


ZB nr 667/13 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 39 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 668/13 w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do trzech lat lokalu użytkowego nr 3U usytuowanego przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 669/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 670/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 671/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 672/13 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu dzierżawy ogródka przydomowego położonego w Stroniu Śląskim

 

16. Narada w dniu 30 kwietnia 2013 roku:


ZB nr 664/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok

 

15. Narada w dniu 24 kwietnia 2013 roku:


ZB nr 658/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 807/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej


ZB nr 659/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 633/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 660/13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 636/13 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 661/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań


ZB nr 662/13 w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok


ZB nr 663/13 sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na stawkę czynszu najmu lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, usytuowanych w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 37, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

14. Narada w dniu 16 kwietnia 2013 roku:

 

ZB nr 657/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

 

13. Narada w dniu 10 kwietnia 2013 roku:


ZB nr 654/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup elektronicznych tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu "Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów"


ZB nr 655/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup elektronicznych tablic informacyjnych w ramach projektu "Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów"


ZB nr 656/13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

 

12. Narada w dniu 04 kwietnia 2013 roku:


ZB nr 650/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2013 roku


ZB nr 651/13 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej


ZB nr 652/13 w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Stary Gierałtów


ZB nr 653/13 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

11. Narada w dniu 26 marca 2013 roku:


ZB nr 646/13 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim - Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim


ZB nr 647/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 648/13 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim


ZB nr 649/13 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim

 

10. Narada w dniu 21 marca 2013 roku:


ZB nr 633/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 634/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 39, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 635/13 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 636/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 637/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Odbudowę ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim oraz odbudowę ulicy Polnej w Stroniu Śląskim


ZB nr 638/13 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Odbudowę ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim oraz odbudowę ulicy Polnej w Stroniu Śląskim


ZB nr 639/13 w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej Gminy Stronie Śląskie przekazanych spółce pn. Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim


ZB nr 640/13 w sprawie przyznania stypendiów naukowych


ZB nr 641/13 w sprawie przyznania stypendiów sportowych


ZB nr 642/13 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego


ZB nr 643/13 w sprawie nieprzyznania stypendium sportowego


ZB nr 644/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup ratraka i skutera w ramach realizacji projektu "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník – Śnieżnik – Góry Bialskie"


ZB nr 645/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ratraka i skutera w ramach realizacji projektu "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník - Śnieżnik - Góry Bialskie"

 

9. Narada w dniu 12 marca 2013 roku:


ZB nr 624/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu


ZB nr 625/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Lasy, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 626/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości w parku "Morawka" wraz z placem zabaw, zlokalizowanego na działce nr 551 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r


ZB nr 627/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości w parku "Morawka" wraz z placem zabaw, zlokalizowanego na działce nr 551 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r


ZB nr 628/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu"


ZB nr 629/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja projektu „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu"


ZB nr 630/13 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 631/12 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stroniu Śląskim


ZB nr 632/13 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej

 

8. Narada w dniu 26 lutego 2013 roku:


ZB nr 618/13 w sprawie umundurowania i czasookresu jego używalności przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim


ZB nr 619/13 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 620/13 w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu


ZB nr 621/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 622/13 w sprawie zatwierdzenia Organizacji Przewodnictwa Zakładowego po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie


ZB nr 623/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


7. Narada w dniu 19 i 20 lutego 2013 roku:


ZB nr 614/13 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres trzech lat lokalu użytkowego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2, stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 615/13 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 616/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wydanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych Masywu Śnieżnika"


ZB nr 617/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wydanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych Masywu Śnieżnika"

 

6. Narada w dniu 12 i 13 lutego 2013 roku:


ZB nr 609/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 610/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku


ZB nr 611/13 w sprawie ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 612/13 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań


ZB nr 613/13 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 32, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

 

5. Narada w dniu 07 i 08 lutego 2013 roku:


ZB nr 607/13 w sprawie powołania komisji d/s rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej


ZB nr 608/13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

4. Narada w dniu 30 stycznia 2013 roku:


ZB nr 603/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wydanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych Masywu Śnieżnika"


ZB nr 604/13 w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wydanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych Masywu Śnieznika"


ZB nr 605/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok


ZB nr 606/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013

 

3. Narada w dniu 25 stycznia 2013 roku:


ZB nr 598/13 w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie


ZB nr 599/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 600/13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 601/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 602/13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 807/10 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

 

2. Narada w dniu 16 i 17 stycznia 2013 roku: 

 

ZB nr 596/13 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 597/13 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na stawkę czynszu najmu lokali przeznaczonych do remontu i adaptacji na cele mieszkalne, usytuowanych w budynku położonym w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 37, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

1. Narada w dniu 9 i 10 stycznia 2013 roku: 


ZB nr 587/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r


ZB nr 588/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz remontu i adaptacji, usytuowanych w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 589/13 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów na nieruchomości położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie


ZB nr 590/13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim na rok szkolny 2012/2013


ZB nr 591/13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku


ZB nr 592/13 w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku


ZB nr 593/13 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie odrębnymi ustawami na 2013 rok oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa


ZB nr 594/13 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2013 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim


ZB nr 595/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie niespełnienia wymagań formalnych w ofertach realizacji zadań publicznych

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2013 15:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.01.2014 15:27 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.01.2014 15:26 Dodano załącznik "ZB nr 822 z 31.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.01.2014 15:25 Usunięto załącznik ZB nr 822 z 31.12.2013.pdf
(Tomasz Olszewski)
08.01.2014 12:44 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.01.2014 12:41 Dodano załącznik "ZB nr 822 z 31.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.01.2014 10:00 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
02.01.2014 09:43 Dodano załącznik "ZB nr 821 z 23.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.01.2014 09:43 Dodano załącznik "ZB nr 820 z 23.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.01.2014 09:43 Dodano załącznik "ZB nr 819 z 23.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.01.2014 09:43 Dodano załącznik "ZB nr 818 z 23.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.01.2014 09:43 Dodano załącznik "ZB nr 817 z 23.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.01.2014 09:42 Dodano załącznik "ZB nr 816 z 23.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.12.2013 10:19 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.12.2013 10:18 Dodano załącznik "ZB nr 815 z 17.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.12.2013 10:18 Dodano załącznik "ZB nr 814 z 17.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.12.2013 10:18 Dodano załącznik "ZB nr 813 z 17.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.12.2013 15:22 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
13.12.2013 15:21 Dodano załącznik "ZB nr 812 z 10.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
13.12.2013 15:21 Dodano załącznik "ZB nr 811 z 10.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.12.2013 09:29 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
09.12.2013 09:27 Dodano załącznik "ZB nr 810 z 03.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.12.2013 09:27 Dodano załącznik "ZB nr 809 z 03.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.12.2013 09:27 Dodano załącznik "ZB nr 808 z 03.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
09.12.2013 09:27 Dodano załącznik "ZB nr 807 z 03.12.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.12.2013 13:29 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
03.12.2013 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 806 z 26.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.12.2013 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 805 z 26.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.12.2013 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 804 z 26.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.12.2013 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 803 z 26.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.12.2013 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 802 z 26.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
03.12.2013 13:27 Dodano załącznik "ZB nr 801 z 26.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2013 08:40 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
25.11.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 800 z 20.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 799 z 20.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 798 z 20.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 797 z 19.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 796 z 19.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
25.11.2013 08:37 Dodano załącznik "ZB nr 795 z 19.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:11 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 794 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:07 Dodano załącznik "ZB nr 789 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:05 Usunięto załącznik ZB nr 789 z 13.11.2013.pdf
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 793 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 792 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 791 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 790 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 789 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 788 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 787 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 786 z 13.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 785 z 05.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.11.2013 12:02 Dodano załącznik "ZB nr 784 z 05.11.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:38 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 783 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 782 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 781 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 780 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 779 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 778 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 777 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 776 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 775 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.11.2013 09:30 Dodano załącznik "ZB nr 774 z 31.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.10.2013 15:29 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
31.10.2013 15:29 Dodano załącznik "ZB nr 773 z 15.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:41 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:36 Dodano załącznik "ZB nr 772 z 15.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:36 Dodano załącznik "ZB nr 771 z 15.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:36 Dodano załącznik "ZB nr 770 z 15.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:36 Dodano załącznik "ZB nr 769 z 15.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:36 Dodano załącznik "ZB nr 768 z 15.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:36 Dodano załącznik "ZB nr 767 z 15.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:35 Dodano załącznik "ZB nr 766 z 15.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:35 Dodano załącznik "ZB nr 765 z 08.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.10.2013 10:35 Dodano załącznik "ZB nr 764 z 08.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.10.2013 07:46 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.10.2013 07:44 Dodano załącznik "ZB nr 763 z 01.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.10.2013 07:44 Dodano załącznik "ZB nr 762 z 01.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.10.2013 07:44 Dodano załącznik "ZB nr 761 z 01.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.10.2013 07:44 Dodano załącznik "ZB nr 760 z 01.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.10.2013 07:44 Dodano załącznik "ZB nr 759 z 01.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.10.2013 07:44 Dodano załącznik "ZB nr 758 z 01.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.10.2013 07:44 Dodano załącznik "ZB nr 757 z 01.10.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:41 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 756 z 24.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 755 z 24.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 754 z 24.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 753 z 24.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 752 z 24.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 751 z 24.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 750 z 24.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.09.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 749 z 24.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 09:01 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:30 Dodano załącznik "ZB nr 748 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 747 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 746 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 745 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 744 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 743 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 742 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:29 Dodano załącznik "ZB nr 741 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:28 Dodano załącznik "ZB nr 740 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:28 Dodano załącznik "ZB nr 739 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
26.09.2013 08:28 Dodano załącznik "ZB nr 738 z 18.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.09.2013 12:39 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.09.2013 12:22 Dodano załącznik "ZB nr 737 z 05.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.09.2013 12:22 Dodano załącznik "ZB nr 736 z 05.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.09.2013 12:22 Dodano załącznik "ZB nr 735 z 05.09.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
06.09.2013 08:15 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
06.09.2013 08:13 Dodano załącznik "ZB nr 724 z 20.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:39 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:33 Dodano załącznik "ZB nr 734 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:33 Dodano załącznik "ZB nr 733 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:33 Dodano załącznik "ZB nr 732 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:33 Dodano załącznik "ZB nr 731 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:33 Dodano załącznik "ZB nr 730 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:33 Dodano załącznik "ZB nr 729 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:33 Dodano załącznik "ZB nr 728 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:32 Dodano załącznik "ZB nr 727 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:32 Dodano załącznik "ZB nr 726 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:32 Dodano załącznik "ZB nr 725 z 27.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
30.08.2013 14:32 Dodano załącznik "ZB nr 723 z 20.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:14 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:10 Dodano załącznik "ZB nr 722 z 13.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:10 Dodano załącznik "ZB nr 721 z 13.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:10 Dodano załącznik "ZB nr 720 z 06.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:10 Dodano załącznik "ZB nr 719 z 06.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:10 Dodano załącznik "ZB nr 718 z 06.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:10 Dodano załącznik "ZB nr 717 z 06.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:10 Dodano załącznik "ZB nr 716 z 06.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.08.2013 12:10 Dodano załącznik "ZB nr 715 z 06.08.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.08.2013 07:55 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
02.08.2013 07:53 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
02.08.2013 07:52 Dodano załącznik "ZB nr 714 z 30.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.08.2013 07:52 Dodano załącznik "ZB nr 713 z 30.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
02.08.2013 07:52 Dodano załącznik "ZB nr 712 z 30.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.07.2013 12:27 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
31.07.2013 12:23 Dodano załącznik "ZB nr 710 z 24.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.07.2013 12:22 Usunięto załącznik ZB nr 710 z 24.07.2013.pdf
(Tomasz Olszewski)
31.07.2013 08:01 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
31.07.2013 07:59 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
31.07.2013 07:55 Dodano załącznik "ZB nr 711 z 24.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.07.2013 07:55 Dodano załącznik "ZB nr 710 z 24.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.07.2013 07:55 Dodano załącznik "ZB nr 709 z 24.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.07.2013 07:55 Dodano załącznik "ZB nr 708 z 24.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.07.2013 13:59 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
23.07.2013 13:57 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
23.07.2013 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 707 z 16.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.07.2013 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 706 z 16.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
23.07.2013 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 705 z 16.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.07.2013 08:29 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
18.07.2013 08:27 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
18.07.2013 08:25 Dodano załącznik "ZB nr 704 z 03.07.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.07.2013 08:25 Dodano załącznik "ZB nr 703 z 28.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2013 12:27 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.06.2013 12:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.06.2013 12:21 Dodano załącznik "ZB nr 702 z 26.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2013 12:21 Dodano załącznik "ZB nr 701 z 25.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.06.2013 12:21 Dodano załącznik "ZB nr 700 z 25.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.06.2013 09:29 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
27.06.2013 09:27 Dodano załącznik "ZB nr 699 z 18.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
27.06.2013 09:27 Dodano załącznik "ZB nr 698 z 18.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.06.2013 07:46 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
21.06.2013 07:42 Dodano załącznik "ZB nr 697 z 11.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.06.2013 07:42 Dodano załącznik "ZB nr 696 z 05.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.06.2013 07:42 Dodano załącznik "ZB nr 695 z 05.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.06.2013 07:42 Dodano załącznik "ZB nr 694 z 05.06.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
21.06.2013 07:42 Dodano załącznik "ZB nr 693 z 31.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.05.2013 14:57 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
31.05.2013 14:55 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
31.05.2013 14:53 Dodano załącznik "ZB nr 692 z 27.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.05.2013 14:53 Dodano załącznik "ZB nr 691 z 27.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.05.2013 14:53 Dodano załącznik "ZB nr 690 z 22.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.05.2013 14:52 Dodano załącznik "ZB nr 689 z 22.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.05.2013 14:52 Dodano załącznik "ZB nr 688 z 22.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.05.2013 09:33 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
20.05.2013 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 687 z 15.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.05.2013 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 686 z 15.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.05.2013 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 685 z 15.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.05.2013 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 684 z 15.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.05.2013 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 683 z 15.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
20.05.2013 09:31 Dodano załącznik "ZB nr 682 z 15.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 14:09 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:57 Dodano załącznik "ZB nr 681 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:57 Dodano załącznik "ZB nr 680 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:57 Dodano załącznik "ZB nr 679 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:56 Dodano załącznik "ZB nr 678 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:56 Dodano załącznik "ZB nr 677 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:56 Dodano załącznik "ZB nr 676 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:56 Dodano załącznik "ZB nr 675 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:54 Dodano załącznik "ZB nr 674 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:53 Dodano załącznik "ZB nr 673 z 09.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:53 Dodano załącznik "ZB nr 672 z 07.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:53 Dodano załącznik "ZB nr 671 z 07.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:53 Dodano załącznik "ZB nr 670 z 07.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:53 Dodano załącznik "ZB nr 669 z 07.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:52 Dodano załącznik "ZB nr 668 z 07.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:52 Dodano załącznik "ZB nr 667 z 07.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:52 Dodano załącznik "ZB nr 666 z 06.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
14.05.2013 13:52 Dodano załącznik "ZB nr 665 z 06.05.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.05.2013 08:22 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
08.05.2013 08:20 Dodano załącznik "ZB nr 664 z 30.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.05.2013 08:20 Dodano załącznik "ZB nr 663 z 24.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.05.2013 08:20 Dodano załącznik "ZB nr 662 z 24.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.05.2013 08:20 Dodano załącznik "ZB nr 661 z 24.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.05.2013 08:20 Dodano załącznik "ZB nr 660 z 24.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.05.2013 08:19 Dodano załącznik "ZB nr 659 z 24.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
08.05.2013 08:19 Dodano załącznik "ZB nr 658 z 24.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
24.04.2013 10:13 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
24.04.2013 10:12 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
24.04.2013 10:10 Dodano załącznik "ZB nr 657 z 16.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.04.2013 12:39 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
12.04.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 656 z 10.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.04.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 655 z 10.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.04.2013 12:38 Dodano załącznik "ZB nr 654 z 10.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.04.2013 08:48 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
11.04.2013 08:47 Dodano załącznik "ZB nr 653 z 04.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.04.2013 08:47 Dodano załącznik "ZB nr 652 z 04.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.04.2013 08:47 Dodano załącznik "ZB nr 651 z 04.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.04.2013 08:47 Dodano załącznik "ZB nr 650 z 04.04.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2013 13:44 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
29.03.2013 13:43 Dodano załącznik "ZB nr 649 z 26.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2013 13:43 Dodano załącznik "ZB nr 648 z 26.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2013 13:43 Dodano załącznik "ZB nr 647 z 26.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
29.03.2013 13:43 Dodano załącznik "ZB nr 646 z 26.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:56 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:54 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:51 Dodano załącznik "ZB nr 645 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:51 Dodano załącznik "ZB nr 644 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:51 Dodano załącznik "ZB nr 643 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 642 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 641 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 640 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 639 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 638 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 637 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 636 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 635 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 634 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.03.2013 10:50 Dodano załącznik "ZB nr 633 z 21.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:51 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 632 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 631 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 630 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 629 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 628 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 627 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 626 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 625 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
18.03.2013 10:47 Dodano załącznik "ZB nr 624 z 12.03.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.03.2013 14:55 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
01.03.2013 14:50 Dodano załącznik "ZB nr 623 z 26.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.03.2013 14:50 Dodano załącznik "ZB nr 622 z 26.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.03.2013 14:50 Dodano załącznik "ZB nr 621 z 26.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.03.2013 14:50 Dodano załącznik "ZB nr 620 z 26.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.03.2013 14:50 Dodano załącznik "ZB nr 619 z 26.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
01.03.2013 14:50 Dodano załącznik "ZB nr 618 z 26.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.02.2013 13:24 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.02.2013 13:23 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.02.2013 13:20 Dodano załącznik "ZB nr 617 z 20.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.02.2013 13:20 Dodano załącznik "ZB nr 616 z 20.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.02.2013 13:20 Dodano załącznik "ZB nr 615 z 20.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.02.2013 13:20 Dodano załącznik "ZB nr 614 z 19.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.02.2013 15:09 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
15.02.2013 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 613 z 13.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.02.2013 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 612 z 12.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.02.2013 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 611 z 12.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.02.2013 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 610 z 12.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
15.02.2013 15:02 Dodano załącznik "ZB nr 609 z 12.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.02.2013 14:27 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
12.02.2013 14:25 Dodano załącznik "ZB nr 608 z 08.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
12.02.2013 14:25 Dodano załącznik "ZB nr 607 z 07.02.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.02.2013 08:40 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
11.02.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 606 z 30.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.02.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 605 z 30.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.02.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 604 z 30.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
11.02.2013 08:38 Dodano załącznik "ZB nr 603 z 30.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.01.2013 09:12 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
31.01.2013 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 602 z 25.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.01.2013 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 601 z 25.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.01.2013 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 600 z 25.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.01.2013 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 599 z 25.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
31.01.2013 09:03 Dodano załącznik "ZB nr 598 z 25.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.01.2013 16:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.01.2013 16:07 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
28.01.2013 16:06 Dodano załącznik "ZB nr 597 z 16.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
28.01.2013 16:06 Dodano załącznik "ZB nr 596 z 16.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:04 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 595 z 10.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 594 z 10.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 593 z 10.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 592 z 10.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 591 z 10.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 590 z 10.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 589 z 10.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 588 z 10.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 16:01 Dodano załącznik "ZB nr 587 z 09.01.2013.pdf"
(Tomasz Olszewski)
17.01.2013 15:58 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Olszewski)