PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  W STRONIU ŚLĄSKIM
NA 2013 ROK

Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w poszczególnych miesiącach 2013 roku

 

STYCZEŃ:
1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

2. Ratownictwo górskie.
Zaproszeni:
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.
 Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gośniczej PSP w Bystrzycy Kł.
 Naczelnik Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR.
 Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim.

Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

1. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie, szczególnie w zakresie opieki medycznej po godzinie 18-tej, w dni wolne od pracy i święta oraz ratownictwa medycznego.
Zaproszeni:
 Starosta Powiatu Kłodzkiego.
 Dyrektor ZOZ Kłodzko.
 Prezes Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy.
 Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku.
 Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału NFZ we Wrocławiu
 Kierownicy Niepublicznych ZOZ w Stroniu Śląskim.

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

 

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA 2013 ROK

Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w poszczególnych miesiącach 2013 roku

 

LUTY:
1. Spółki gminne sytuacja finansowa i perspektywy.
Temat przygotowuje Komisja Budżetu i Finansów.

 

MARZEC:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.
Zaproszeni:
 Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku.
 Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju.
 Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim.
 Komendant Staży Miejskiej w Stroniu Śląskim.

Temat przygotowuje Komisja Infartruktury i Porządku Publicznego.
2. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok.

KWIECIEŃ:
1. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia.
Zaproszeni:
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

Temat przygotowuje Komisja Rozwoju Gospodarczego.

2. Ocena realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok.

Temat przygotowuje Komisja Oświaty,Sportu i Zdrowia.

MAJ:
1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowane inwestycje w 2013 roku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Zaproszeni:
 zarządcy dróg.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

2. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2012 rok.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.

3. Ocena funkcjonowania instytucji kultury w Gminie Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.


CZERWIEC:
1. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Zaproszeni:
 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

2. Informacja o stanie przygotowania Gminy Stronie Śląskie do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami.

3. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.
Informację przekazują:
 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. „Bohaterów Westerplatte” w Stroniu Śląskim.
 Dyrektor Gimnazjum im. „Marianny Orańskiej” w Stroniu Śląskim.
 Dyrektor Szkoły Ponadgimnazjalnej w Stroniu Śląskim.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
 Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim.
 Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

 

SIERPNIEŃ:

1. Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego o sytuacji mieszkaniowej w Gminie Stronie Śląskie.

2. Przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

    Temat referują dyrektorzy placówek oświatowych.

 

WRZESIEŃ:

1. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na temat innowacji programowo-organizacyjnych szkoły.

2. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2013 r.

    Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

PAŹDZIERNIK:

1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2012/2013.

    Temat referuje Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego.

2. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2012 rok.

3. Ocena wykorzystania gminnej bazy sportowej i rekreacyjnej.

    Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

 

LISTOPAD:

1. Ocena działalności Zakładu Energetycznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

    Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

2. Przygotowania Gminy Stronie Śląskie do sezonu zimowego 2013/2014.

    Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego

     

GRUDZIEŃ:

1. Przyjęcie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

    Temat przygotowuje Komisja Budżetu i Finansów.

 

     

 

 

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:18.01.2013 09:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:08.08.2013 08:23