Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się ze zmianami, jakie zalecił Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do wprowadzenia w Uchwale Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

 

Zgodnie z zaleceniem, Uchwała Nr XXV/186/12 straci moc, a konsultacjom społecznym poddajemy nowy, poprawiony projekt uchwały, którego uchwalenie planowane jest na Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w dniu 25 lutego 2013 r.

Uwagi proszę przesyłać pisemnie drogą mailową na adres startegia@stronie.pl lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do dnia 20 lutego 2013 r.

 

Kontakt: Monika Ciesłowska, Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, pok. 11 (pn - pt 7.30-15.30). Email: strategia@stronie.pl, tel. 74 811 77 22.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:13.02.2013 12:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.06.2016 10:02