W dniu 10 września br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl., podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (w tym klubów sportowych)  w celu omówienia programu współpracy Gminy z podmiotami NGO w 2014 r.Uchwalenie programu współpracy przez Radę Miejską Stronia Śląskiego planowane jest na październikowej sesji. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. zagadnienia dotyczące wspólnych działań w zakresie promocji i turystyki, jakie Gmina i organizacje mogłyby podjąć w kolejnym roku.
Zobacz projekt (pdf): PROJEKT
Zgłoś swoje uwagi (Word): FORMULARZ UWAG
 
Konsultacje trwają do dnia 20 września 2013 r.
 
 
Przypominamy, że wnioski do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 r. składać można do dnia 30.09.2013 r. Jakie kwoty zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zostanie uchwalone w uchwale budżetowej Gminy na 2014 r. Ogłoszenie konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. planuje się na grudzień 2013 r.


Kontakt:
Monika Ciesłowska - Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, UM w Stroniu Śl., pok. 11, tel. 74 811 77 22, strategia@stronie.pl,
pon - pt, g. 7.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje programu współpracy na 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:20.08.2013 11:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.06.2016 10:03