Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Zobacz projekt (pdf): PROJEKT

Zgłoś swoje uwagi (Word): FORMULARZ UWAG
 
Konsultacje trwają do dnia 25 września 2013 r.
Przyjęcie uchwały planowane jest na październikowej sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
 

Kontakt:
Monika Ciesłowska - Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, UM w Stroniu Śl., pok. 11, tel. 74 811 77 22, strategia@stronie.pl,
pon - pt, g. 7.30 - 15.30

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:11.09.2013 08:45
Data na dokumencie:11.09.2013
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.06.2016 10:04