2018 rok

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2

Styczeń 2018:

 1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez i formami wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. 2. Przygotowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 roku.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2018:

 1. Osoby niepełnosprawne i starsze z terenu Gminy – formy pomocy i zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy: pielęgniarki środowiskowej, lekarza POZ-tu i opieki społecznej oraz sposoby ich zapotrzebowania.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2018:

 1. Informacja na temat kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci w szkołach gminnych i przedszkolu, w świetle zajęć z w-fu, statystyki uczęszczania i formy aktywizacji.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2018:

 1. Analiza funkcjonowania infrastruktury związanej ze sportem i turystyką na terenie Gminy (ścieżki rowerowe, szlaki piesze i narciarskie, obiekty sportowe), oraz monitorowanie stanu zaawansowania i postępu prac inwestycyjnych w tym zakresie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2018:

 1. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok.
 2. Spotkania z Klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy (komisja wyjazdowa).
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2018:

 1. Przygotowanie programu kulturalno – oświatowego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 3

Styczeń 2018:

 1. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2018:

 1. Realizacja – analiza zadań inwestycyjnych w 2017 r – wydatki finansowe.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2018:

 1. Analiza wykorzystania środków udzielonych dla klubów sportowych i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych w 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2018:

 1. Analiza ulg i umorzeń podatku oraz innych należności i zobowiązań, egzekucja ich wobec Gminy Stronie Śląskie w 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2018:

 1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2018:

 1. Analiza wykorzystania środków finansowych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pod względem finansowym w 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4

Styczeń 2018:

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na I półrocze 2018 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2018:

 1. Analiza zabezpieczenia gminy pod względem przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek OSP  na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2018:

 1. Usytuowanie reklam w pasie drogowym na terenie miasta i gminy Stronie Śląskie - wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2018:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności straży miejskiej i policji.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2018:

 1. Analiza wykonania budżetu za 2017 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2018:

 1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Styczeń 2018:

 1. Ustalenie planu pracy na I półrocze 2018 roku.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2018:

 1. Spotkanie z pracownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy na temat planu działań promocyjnych na rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2018:

 1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2018:

 1. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2018:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2017 rok.
 2. Omówieni bieżących problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Stronie Śląskie ( komisja wyjazdowa).
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2018:

 1. Ocena funkcjonowania programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2018 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż