Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok

6. Narada w dniu 06.02.2018 r.:

ZB nr 684/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

5. Narada w dniu 02.02.2018 r.:

ZB nr 680/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 681/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 682/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 683/18 w sprawie powołania komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu gospodarczym w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Zielonej 7 wskutek orkanu Fryderyka, który przeszedł na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniu 18.01.2018 r. 

4. Narada w dniu 31.01.2018 r.:

ZB nr 678/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

ZB nr 679/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

3. Narada w dniu 23.01.2018 r.:

ZB nr 675/18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZB nr 676/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 roku

ZB nr 677/18 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

2. Narada w dniu 17 i 18.01.2018 r.:

ZB nr 669/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r

ZB nr 670/18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 671/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZB nr 672/18 w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stronie Śląskie

ZB nr 673/18 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie w 2018 roku

ZB nr 674/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących włączenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

1. Narada w dniu 09 i 10.01.2018 r.:

ZB nr 663/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Stara Morawa, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 664/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy, na okres do trzech lat, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

ZB nr 665/18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Bolesławów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 666/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 667/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

ZB nr 668/18 w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2018 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.02.2018 13:09 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 684 z 06.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 683 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 682 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 681 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 680 z 02.02.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 679 z 31.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 678 z 31.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 677 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 676 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
07.02.2018 12:58 Dodano załącznik "ZB nr 675 z 23.01.2018 r..pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:08 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 674 z 18.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 673 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 672 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 671 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 670 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
22.01.2018 12:04 Dodano załącznik "ZB nr 669 z 17.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:30 Edycja dokumentu (Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 668 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 667 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 666 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 665 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 664 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 13:16 Dodano załącznik "ZB nr 663 z 09.01.2018 r.pdf"
(Tomasz Olszewski)
16.01.2018 11:46 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Olszewski)