2019 rok

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 3

Styczeń 2019:

 1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez i formami wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz Problemy wychowawcze i edukacyjne w szkole podstawowej (klasa integracyjna).
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2019:

 1. PTTK - działalność na terenie naszej Gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2019:

 1. Opieka Społeczna – funkcjonowanie OPS-u na terenie Gminy (pomoc, dożywianie, program rządowy: "Posiłek w domu i szkole 2019 - 2023", 500 +, 300 + oraz inne działania.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2019:

 1. Szczepienia (szczepienia ochronne, szczepienia na meningokoki, statystyki szczepień na terenie Gminy), program profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2019:

 1. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok.
 2. Oświata na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019:

 1. Przygotowanie programu kulturalno – oświatowego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Budżetu i Finansów - 4

Styczeń 2019:

 1. Informacja o mieniu gminnym przygotowywanym do sprzedaży w roku 2019.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2019:

 1. Analiza ekonomiczna funkcjonowania placówek oświatowych i planowane działania
  w celu racjonalizacji kosztów ich funkcjonowania.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2019:

 1. Informacja o ściągalności podatków, udzielonych umorzeniach i odroczonych terminach płatności, postępowaniach egzekucyjnych za rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2019:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2019:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019:

 1. Analiza i ocena obowiązujących uchwał dotyczących ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5

Styczeń 2019:

 1. Spotkanie z pracownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy na temat planu działań promocyjnych na 2019 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2019:

 1. Analiza możliwości rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2019:

 1. Podsumowanie sezonu zimowego dotyczącego działalności turystycznej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2019:

 1. Ocena funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich oraz Rad Sołeckich na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2019:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2018 rok.
 2. Ocena funkcjonowania programu niskiej emisji na terenie Gminu Stronie Śląskie oraz ocena stanu środowiska.
 3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019:

 1. Ocena stanu bezrobocia oraz spotkanie z przedsiębiorcami na temat ich problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 6

Styczeń 2019:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2019:

 1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2019:

 1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2019:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej i Policji.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2019:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2018 r.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019:

 1. Ocena porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2018 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż