Marek Stocki 25.10.2019 11:53

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

­

Konsultacje trwają w dniach 25.10.2019 r. - 08.11.2019 r. i przebiegają w następujących formach:

1) zamieszczenie projektu programu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 wraz z formularzem ankiety konsultacyjnej,

2) zamieszczenie projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne) oraz linku do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia) wraz z ankietą konsultacyjną,

3) przekazanie organizacjom drogą mailową projektu programu wraz z ankietą konsultacyjną,

Wypełnione ankiety konsultacyjne można dostarczyć elektronicznie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, e - mail: strategia@stronie.pl do dnia 08.11.2019 r.

Po zakończeniu konsultacji, wskazany przez burmistrza pracownik merytoryczny dokona analizy danych zebranych w trakcie konsultacji, następnie sporządzi protokół, który zatwierdzi burmistrz.

Protokół zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a link do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia), w terminie do dnia 14.11.2019 r.

Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej projekt programu i protokół z konsultacji.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2019 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2019 11:53 Utworzenie dokumentu. (Marek Stocki)