x 
Drukuj
28.07.2008 12:44

Referat Finansów i Podatków

­

KATALOG USŁUG
Referat Finansów
i Podatków

1. Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego

2. Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego

3. Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości

4. Nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne

5. Deklaracja na podatek leśny

6. Deklaracja na podatek rolny

7. Deklaracja na podatek od nieruchomości

8. Deklaracja na podatek od środków transportowych

9. Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku oraz decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

10. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku oraz decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

11. Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej

12. Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

13. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego

14. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

15. Zaświadczenie w sprawie wykreślenia ciężaru realnego z księgi wieczystej

16. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

17. Ustalenie opłaty z tytułu renty planistycznej

18. Decyzja w sprawie umorzenia w całości lub w części odsetek za zwłokę

19. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych

20. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

21. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Referat Finansów i Podatków
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2008 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.09.2018 12:19 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
21.09.2018 12:08 Dodano załącznik "Karta F-19.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:08 Dodano załącznik "Karta F-20.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:08 Dodano załącznik "Karta F-21.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:07 Dodano załącznik "Karta F-11.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:07 Dodano załącznik "Karta F-12.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:07 Dodano załącznik "Karta F-13.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:07 Dodano załącznik "Karta F-14.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:07 Dodano załącznik "Karta F-17.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:07 Dodano załącznik "Karta F-18.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-1.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-2.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-3.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-4.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-5.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-6.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-7.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-8.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-9.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:06 Dodano załącznik "Karta F-10.pdf" (Marek Stocki)
21.09.2018 12:04 Usunięto załącznik Karta F-1.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:04 Usunięto załącznik Karta F-11.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:04 Usunięto załącznik Karta F-10.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:04 Usunięto załącznik Karta F-9.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:04 Usunięto załącznik Karta F-8.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:04 Usunięto załącznik Karta F-18.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:03 Usunięto załącznik Karta F-12.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:03 Usunięto załącznik Karta F-8.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:03 Usunięto załącznik Karta F-7.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:03 Usunięto załącznik Karta F-6.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:03 Usunięto załącznik Karta F-5.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:03 Usunięto załącznik Karta F-4.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:03 Usunięto załącznik Karta F-3.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:03 Usunięto załącznik Karta F-2.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:02 Usunięto załącznik Karta F-21.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:02 Usunięto załącznik Karta F-20.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:02 Usunięto załącznik Karta F-19.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:02 Usunięto załącznik Karta F-17.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:02 Usunięto załącznik Karta F-14.pdf (Marek Stocki)
21.09.2018 12:02 Usunięto załącznik Karta F-13.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 08:02 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
23.09.2016 07:56 Dodano załącznik "Karta F-14.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:56 Dodano załącznik "Karta F-16.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:56 Dodano załącznik "Karta F-17.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:56 Dodano załącznik "Karta F-19.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:56 Dodano załącznik "Karta F-20.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:56 Dodano załącznik "Karta F-21.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-1.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-2.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-3.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-4.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-5.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-6.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-7.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-8.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-12.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:55 Dodano załącznik "Karta F-13.pdf" (Marek Stocki)
23.09.2016 07:54 Usunięto załącznik Karta F-19.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:54 Usunięto załącznik Karta F-21.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:52 Usunięto załącznik Karta F-13.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:52 Usunięto załącznik Karta F-12.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:52 Usunięto załącznik Karta F-17.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:52 Usunięto załącznik Karta F-16.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:52 Usunięto załącznik Karta F-20.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:51 Usunięto załącznik Karta-F7.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:51 Usunięto załącznik Karta-F6.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:51 Usunięto załącznik Karta-F5.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:51 Usunięto załącznik Karta-F4.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:51 Usunięto załącznik Karta-F3.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:51 Usunięto załącznik Karta-F2.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:51 Usunięto załącznik Karta-F1.pdf (Marek Stocki)
23.09.2016 07:51 Usunięto załącznik Karta F-14.pdf (Marek Stocki)
10.08.2016 09:10 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
10.08.2016 09:08 Dodano załącznik "Karta-F1.pdf" (Marek Stocki)
10.08.2016 09:08 Dodano załącznik "Karta-F2.pdf" (Marek Stocki)
10.08.2016 09:08 Dodano załącznik "Karta-F3.pdf" (Marek Stocki)
10.08.2016 09:08 Dodano załącznik "Karta-F4.pdf" (Marek Stocki)
10.08.2016 09:08 Dodano załącznik "Karta-F5.pdf" (Marek Stocki)
10.08.2016 09:08 Dodano załącznik "Karta-F6.pdf" (Marek Stocki)
10.08.2016 09:08 Dodano załącznik "Karta-F7.pdf" (Marek Stocki)
10.08.2016 09:07 Usunięto załącznik Karta F-6.pdf (Marek Stocki)
10.08.2016 09:07 Usunięto załącznik Karta F-7.pdf (Marek Stocki)
10.08.2016 09:06 Usunięto załącznik Karta F-1.pdf (Marek Stocki)
10.08.2016 09:06 Usunięto załącznik Karta F-2.pdf (Marek Stocki)
10.08.2016 09:06 Usunięto załącznik Karta F-3.pdf (Marek Stocki)
10.08.2016 09:06 Usunięto załącznik Karta F-4.pdf (Marek Stocki)
10.08.2016 09:06 Usunięto załącznik Karta F-5.pdf (Marek Stocki)
21.09.2015 14:11 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
21.09.2015 13:56 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
17.09.2015 13:34 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-11.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-12.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-13.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-14.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-15.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-16.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-17.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-19.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:29 Dodano załącznik "Karta F-20.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-1.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-2.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-3.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-4.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-5.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-6.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-7.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-8.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-9.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:28 Dodano załącznik "Karta F-10.pdf" (Marek Stocki)
17.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta F-12.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta F-13.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta F-14.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta F-15.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta F-16.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta F-17.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta F-19.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta F-20.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:25 Usunięto załącznik Karta F-5.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:25 Usunięto załącznik Karta F-6.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:25 Usunięto załącznik Karta F-7.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:25 Usunięto załącznik Karta F-8.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:25 Usunięto załącznik Karta F-9.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:25 Usunięto załącznik Karta F-10.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:25 Usunięto załącznik Karta F-11.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:24 Usunięto załącznik Karta F-1.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:24 Usunięto załącznik Karta F-2.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:24 Usunięto załącznik Karta F-3.pdf (Marek Stocki)
17.09.2015 13:24 Usunięto załącznik Karta F-4.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:53 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-21.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-19.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-20.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-16.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-17.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-18.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-12.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-13.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-14.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-15.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:41 Dodano załącznik "Karta F-11.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-10.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-7.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-8.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-9.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-3.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-4.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-5.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-6.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-1.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:38 Dodano załącznik "Karta F-2.pdf" (Marek Stocki)
15.09.2014 10:36 Usunięto załącznik Karta F - 1.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:36 Usunięto załącznik Karta F - 2.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:36 Usunięto załącznik Karta F - 3.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:36 Usunięto załącznik Karta F - 4.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:36 Usunięto załącznik Karta F - 5.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 6.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 7.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 8.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 9.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 10.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 11.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 12.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 13.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 14.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 15.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:35 Usunięto załącznik Karta F - 16.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:34 Usunięto załącznik Karta F - 17.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:34 Usunięto załącznik Karta F - 18.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:34 Usunięto załącznik Karta F - 19.pdf (Marek Stocki)
15.09.2014 10:34 Usunięto załącznik Karta F - 20.pdf (Marek Stocki)
13.01.2014 13:22 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
13.01.2014 13:13 Dodano załącznik "Karta F - 7.pdf" (Marek Stocki)
13.01.2014 13:13 Dodano załącznik "Karta F - 20.pdf" (Marek Stocki)
13.01.2014 13:13 Dodano załącznik "Karta F - 4.pdf" (Marek Stocki)
13.01.2014 13:13 Dodano załącznik "Karta F - 5.pdf" (Marek Stocki)
13.01.2014 13:13 Dodano załącznik "Karta F - 6.pdf" (Marek Stocki)
13.01.2014 13:13 Dodano załącznik "Karta F - 1.pdf" (Marek Stocki)
13.01.2014 13:13 Dodano załącznik "Karta F - 2.pdf" (Marek Stocki)
13.01.2014 13:13 Dodano załącznik "Karta F - 3.pdf" (Marek Stocki)
13.01.2014 13:12 Usunięto załącznik Karta F - 7.pdf (Marek Stocki)
13.01.2014 13:12 Usunięto załącznik Karta F - 6.pdf (Marek Stocki)
13.01.2014 13:11 Usunięto załącznik Karta F - 5.pdf (Marek Stocki)
13.01.2014 13:11 Usunięto załącznik Karta F - 4.pdf (Marek Stocki)
13.01.2014 13:11 Usunięto załącznik Karta F - 3.pdf (Marek Stocki)
13.01.2014 13:11 Usunięto załącznik Karta F - 2.pdf (Marek Stocki)
13.01.2014 13:11 Usunięto załącznik Karta F - 1.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 22:14 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
16.09.2013 22:07 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 19.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 16.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 17.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 18.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 11.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 12.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 13.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 14.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 22:00 Dodano załącznik "Karta F - 15.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 7.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 8.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 9.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 10.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 1.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 2.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 3.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 4.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 5.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:56 Dodano załącznik "Karta F - 6.pdf" (Marek Stocki)
16.09.2013 21:53 Usunięto załącznik Karta F - 2.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:53 Usunięto załącznik Karta F - 3.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:53 Usunięto załącznik Karta F - 4.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:53 Usunięto załącznik Karta F - 5.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:53 Usunięto załącznik Karta F - 6.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:53 Usunięto załącznik Karta F - 7.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:53 Usunięto załącznik Karta F - 1.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 8.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 9.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 10.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 11.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 12.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 13.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 14.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 15.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 16.pdf (Marek Stocki)
16.09.2013 21:52 Usunięto załącznik Karta F - 17.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:18 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
22.02.2013 12:17 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
22.02.2013 12:09 Dodano załącznik "Karta F - 17.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:09 Dodano załącznik "Karta F - 13.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:09 Dodano załącznik "Karta F - 14.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:09 Dodano załącznik "Karta F - 15.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:09 Dodano załącznik "Karta F - 16.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:09 Dodano załącznik "Karta F - 11.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:09 Dodano załącznik "Karta F - 12.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 10.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 5.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 6.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 7.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 8.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 9.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 1.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 2.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 3.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:08 Dodano załącznik "Karta F - 4.pdf" (Marek Stocki)
22.02.2013 12:06 Usunięto załącznik Karta F-1.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:06 Usunięto załącznik Karta F-2.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:06 Usunięto załącznik Karta F-3.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:06 Usunięto załącznik Karta F-4.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:06 Usunięto załącznik Karta F-5.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:06 Usunięto załącznik Karta F-6.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-7.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-8.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-9.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-10.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-11.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-12.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-13.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-14.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-15.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-16.pdf (Marek Stocki)
22.02.2013 12:05 Usunięto załącznik Karta F-17.pdf (Marek Stocki)
31.10.2011 10:44 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
31.10.2011 10:42 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
31.10.2011 10:41 Dodano załącznik "Karta F-16.pdf" (Marek Stocki)
31.10.2011 10:41 Usunięto załącznik Karta F-16.pdf (Marek Stocki)
29.08.2011 21:03 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
29.08.2011 21:01 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
29.08.2011 20:59 Dodano załącznik "Karta F-17.pdf" (Marek Stocki)
29.08.2011 20:59 Dodano załącznik "Karta F-16.pdf" (Marek Stocki)
27.07.2011 09:13 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
27.07.2011 09:11 Dodano załącznik "Karta F-3.pdf" (Marek Stocki)
27.07.2011 09:11 Dodano załącznik "Karta F-7.pdf" (Marek Stocki)
27.07.2011 09:10 Usunięto załącznik Karta F-7.pdf (Marek Stocki)
27.07.2011 09:10 Usunięto załącznik Karta F-3.pdf (Marek Stocki)
14.06.2011 15:15 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
14.06.2011 14:48 Dodano załącznik "Karta F-14.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:48 Dodano załącznik "Karta F-15.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:48 Dodano załącznik "Karta F-11.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:48 Dodano załącznik "Karta F-12.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:48 Dodano załącznik "Karta F-13.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-7.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-8.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-9.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-10.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-1.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-2.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-3.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-4.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-5.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:47 Dodano załącznik "Karta F-6.pdf" (Marek Stocki)
14.06.2011 14:45 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
14.06.2011 14:38 Usunięto załącznik 10. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 9. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 8. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 7. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 6. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 5. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 4. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 3. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 11. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 12. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:37 Usunięto załącznik 2. (Marek Stocki)
14.06.2011 14:36 Usunięto załącznik 1. (Marek Stocki)
04.08.2008 12:10 Edycja dokumentu
28.07.2008 13:06 Dodano załącznik "11."
28.07.2008 13:06 Dodano załącznik "12."
28.07.2008 13:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-10.pdf" na "10."
28.07.2008 13:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-9.pdf" na "9."
28.07.2008 13:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-8.pdf" na "8."
28.07.2008 13:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-7.pdf" na "7."
28.07.2008 13:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-6.pdf" na "6."
28.07.2008 13:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-5.pdf" na "5."
28.07.2008 13:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-4.pdf" na "4."
28.07.2008 13:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-3.pdf" na "3."
28.07.2008 13:02 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-2.pdf" na "2."
28.07.2008 13:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta F-1.pdf" na "1."
28.07.2008 12:44 Utworzenie dokumentu.