Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2012 15:56 Zapytanie cenowe - Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na : Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim" II
23.05.2012 15:07 3/ZWiK/2012 Przetarg nieograniczony na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci sanitarnych we wsi Stronie Śląskie – obszar I i II.
11.05.2012 14:25 Zapytanie cenowe - Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na: Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim
08.05.2012 15:11 Trzeci przetarg nieograniczony na "Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym na wózkach inwalidzkich"
08.05.2012 13:44 Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach V - XI 2012 i IV - XI 2013.
13.04.2012 15:04 Drugi przetarg nieograniczony na "Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnopsprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich"
19.03.2012 13:33 Przetarg nieograniczony: Wieża Trzech Kultur. Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku.
01.03.2012 10:51 Ogłoszenie o koncesji na usługi - Zarządzanie kompleksem turystycznym w Starej Morawie.
24.02.2012 11:05 Przetarg nieograniczony na: Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
08.02.2012 11:32 Przetarg nieograniczony na: Usuwanie, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Strachocinie.
02.02.2012 12:46 Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu: Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder – Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.

poprzednia 1 2