Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2021 15:23 Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 r.
26.01.2021 09:36 Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 r.
31.01.2020 10:27 II konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.
13.12.2019 15:25 Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.
24.12.2018 10:45 Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
07.12.2017 12:36 I i II nabór - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
09.12.2016 15:02 Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.
08.08.2016 10:27 Przyznanie dotacji na wkład własny dla Fundacji Przemian Społecznych Zmiana na realizację zadania "Nasze zadanie - moje działanie" w ramach konkursu na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
18.03.2016 10:24 Konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
25.01.2016 10:42 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r
09.12.2015 14:55 Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.
27.03.2015 10:53 Konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Stronie Śląskie w roku 2015

1 2 następna