Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2014 13:46 ZP.271.18.2014 Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w roku 2015.
03.10.2014 10:57 ZP.271.19.2014 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych ternie Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 - 2016.
25.09.2014 08:40 Zakup przyczepy do przewozu skutera śnieżnego
19.05.2014 15:13 ZK.271.4.2014 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 16 zestwaów komputerowych i 1 notebooka dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
16.05.2014 17:54 Informacja Kierownika OPS o wyborze oferty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie w 2014 r.
25.04.2014 11:26 Zapytanie ofertowe obsada kwiatowa
24.04.2014 15:11 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
24.04.2014 14:46 Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski: "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim"
24.04.2014 14:43 Zapytanie ofertowe Promocja projektu "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim"
15.04.2014 12:07 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim - zapytanie ofertowe w sprawie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
14.04.2014 17:55 ZP.271.8.2014 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
14.04.2014 17:00 ZP.271.9.2014 II Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości terenu parku „Morawka” wraz z placem zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr 551 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w terminie do 01.05.2014 r. do 30.04.2016 r.

poprzednia 1 2 3 następna