Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2014 14:35 Informacja o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sparwie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.
29.10.2014 09:28 zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę składu na złom wraz ze zmianą użytkowania cześci budynku na potrzeby biurowo-magazynowe w Stroniu Śl. na działce nr 321/44
13.10.2014 11:06 decyzaja o zmianie decyzji nr 01/2011 z dnia 17.06.2011 r.
22.08.2014 08:36 Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Starej Morawie
03.07.2014 14:18 obwieszczenie o wydaniu postawnowienia Burmistrza Stronia Śl. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji środowiskowej nr 04_2009 z dnia 24.07.2009 r
29.04.2014 07:41 Zawiadmonienie o wydaniu decyzji środowiskowej na przestawienie wyciągu narciarskiego w Kamienicy
22.04.2014 12:28 Zawiadomienie o wyborze do nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury
25.02.2014 08:39 decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę Parku Nauki w Kletnie
18.02.2014 10:58 decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na przebudowę wyrobiska górniczego w obrębie Stronie Lasy
10.01.2014 13:38 Ogłoszenie w sprawie ustanowienia doroczych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Ślaskie.
07.01.2014 14:29 Kąpielisko w Starej Morawie