Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2015 08:38 postepowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 3230D Granica Państawa-Stronie Śl.l.
02.11.2015 13:53 postępowanie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w St. Gierałtowie
13.10.2015 14:50 postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowe Singletracków
21.08.2015 09:19 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa szlaku turystycznego Jaskinia Niedźwiedzia partie mastodonta.
13.05.2015 07:25 Postepowanie środowiskowe w sprawie uruchomienia zakładu przetwarzania i zbierania odpadów w budynku na działec nr 321/67 w Stroniu Śl.
27.04.2015 14:29 Postepowanie środowiskowe w sprawie budowy sieci wod.-kan. we wsi Stara Morawa etap II.
27.04.2015 14:28 Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy sieci wod-kan we wsi Stronie Śl.
24.04.2015 13:44 Zawiadomienie Burmistrza Stronia Śląskiego
23.03.2015 15:05 Postępowanie w sprawie zmiany decyzji środowiskowej nr 01/2011 z dnia 17.06.2011 r.
26.02.2015 07:52 Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy budynku handlowo-usługowego w Stroniu Śl. na działce nr 308/7 przy ul.Hutniczej.
02.02.2015 09:38 Ogłoszenie w sprawie ustanowienia doroczych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Ślaskie.
05.01.2015 08:56 zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2015