Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2017 14:05 GKP.272.52.2017.LS Konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim
22.05.2017 15:39 GKP.272.40.2017.LS Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w Kletnie. Zadanie 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 2 – Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 3 – Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich..
12.05.2017 13:37 OPS w Stroniu Śląskim - zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w 2017 r.
12.05.2017 13:32 OPS w Stroniu Śląskim - zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w 2017 r.
10.05.2017 13:34 Zapytanie na demontaż i utylizację azbestu
14.04.2017 12:30 DG.271.19.2017.MC Zapytanie ofertowe na wydanie materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej w ramach realizacji projektu „Bus pogranicznik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
12.04.2017 16:01 ZP.271.4.2017 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
11.04.2017 11:22 GKP.272.31.2017.LS /Zapytanie cenowe na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego część obrębu Stronie Lasy (jaskinia Niedźwiedzia).
28.03.2017 15:03 Przetarg na sprzedaż drewna
15.03.2017 14:59 GKP.272.20.2017.LK Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.04.2017 do 31.03.2019 r.
23.02.2017 11:18 Przetarg nieograniczony na: Zakup energii elektrycznej dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków – Strachocin 39
01.02.2017 13:59 ZP.271.1.2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Gminy Stronie Śląskie, Jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie oraz Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

poprzednia 1 2