Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.04.2020 12:58 COVID-19.ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 DO WNIOSKU O ULGĘ PODATKOWĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW .
08.04.2020 10:54 COVID - 19 Upropszczony wzór formularza dla przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną. Dokument niezbędny jako załącznik do wniosku.
30.07.2018 14:15 Indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości.
11.12.2017 12:09 Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 i 2020
08.11.2016 08:48 Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2017
15.12.2015 10:46 Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujące w latach 2016 - 2020 . Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze od osób fizycznych , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
15.12.2015 10:42 Druki deklaracji , do pobrania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2016 - 2020. Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze , które zamieszczone są poniżej . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
15.12.2015 10:25 Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2016.
15.12.2015 10:10 Druki deklaracji do pobrania dotyczące podatku od środków transportowych , obowiązujące w latach 2016 -2020
10.12.2014 12:33 Informacje i uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości podatków lokalnych oraz ulg i zwolnień w roku 2015.
11.12.2013 10:02 Druki deklaracji do pobrania dotyczące podatku od środków transportowych , obowiązujące w latach 2014 - 2015.
11.12.2013 09:02 Druki deklaracji , do pobrania przez osoby prawne , dotyczące podaków lokalnych obowiązujace w latach 2014 - 2015.

1 2 3 następna