Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2021 10:46 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
17.02.2021 09:39 UCHWAŁA NR XXX/212/21 W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI. DOTYCZY WYBRANYCH GRUP PRZEDSIĘBIORCÓW
15.04.2020 12:58 COVID-19.ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ULGĘ PODATKOWĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PODSTAWIE ORDYNACJI PODATKOWEJ
08.04.2020 10:54 COVID - 19 Upropszczony wzór formularza dla przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną. Dokument niezbędny jako załącznik do wniosku.
30.07.2018 14:15 Indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości.
11.12.2017 12:09 Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
08.11.2016 08:48 Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2017
15.12.2015 10:46 Druki informacji wraz z załacznikami , do pobrania przez osoby fizyczne obowiązujące od lipca 2019r.
15.12.2015 10:42 Druki deklaracji wraz z załacznikami , do pobrania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej . Obowiązujące od lipca 2019r.
15.12.2015 10:25 Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2016.
15.12.2015 10:10 Druki deklaracji do pobrania dotyczące podatku od środków transportowych , obowiązujące w latach 2016 -2020
10.12.2014 12:33 Informacje i uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości podatków lokalnych oraz ulg i zwolnień w roku 2015.

1 2 3 następna