Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2017 09:31 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał nr XXXVIII/1255/17 i XL/1330/17
13.10.2017 12:32 Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę wyciągu w Bolesławowie
24.07.2017 08:57 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
07.06.2017 08:25 Obwieszczenie o opacowywaniu programów: Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej, Program ochrony powietrza dla woj. dolnośląskiego.
26.04.2017 11:14 Zawiadomienie Burmistrza Stronia Ślaskiego o wyborze do nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
22.03.2017 09:43 wyłożenie MPZP miasta Stronie Śląskie
02.02.2017 08:54 Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie usuwania drzew z terenów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
17.01.2017 12:20 Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie
13.01.2017 14:39 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na Budowę dwóch obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem - stanowiące wolnostojące urządzenia techniczne w postaci przenośników taśmowych dł. 48m i 78 m służących do przemieszczania osób w celach rekreacyjnych na działce nr 45 w Siennej.
13.01.2017 14:30 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyji środowiskowej na Budowę obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem - stanowiącego wolnostojące urządzenie techniczne w postaci przenośnika taśmowego dł. 92 m służącego do przemieszczania osób w celach rekreacyjnych na działce nr 62/3 w Siennej.
03.01.2017 10:16 Zawiadomienie Burmistrza Stronia Ślaskiego w sprawie wykazu kapielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2017