Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2018 15:31 ZP.271.16.2018 Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2019.
16.11.2018 14:40 ZP.271.15.2018 Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2019.
25.10.2018 14:32 Informacja z sesji otwarcia ofert
17.10.2018 15:32 ZP.271.14.2018 Przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych i wiejskich w sezonach 2018 – 2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie
27.09.2018 11:40 ZWiK -zapytanie ofertowe - Badanie bilansu 2018
17.08.2018 14:54 ZP.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2021 r. wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi.
07.08.2018 15:33 ZP.271.11.2018 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2021 r. wraz z zapewnieniem opieki w trakcie wykonywania usługi.
30.05.2018 14:57 ZP.271.8.2018 Przetarg nieograniczony na zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego.
16.04.2018 07:39 Zapytanie ofertowe na demontaż i utylizację azbestu. Program utylizacji azbestu z terenu Gminy Stronie Śląskie jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
27.03.2018 15:14 RG.272.11.2018.JK Zapytanie ofertowe na utrzymanie w czystości terenu parku „Morawka” wraz z placem zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr 551 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim
13.03.2018 14:24 ZP.271.3.2018 Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach IV – XI 2018 r. i IV – XI 2019 r.