Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2019 08:38 GKP.271.53.2019.JC Zawiadomienie o wyborze oferty na część 1 Modernizację oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim
08.08.2019 15:10 GKP.272.41.2019.JC Przetarg nieograniczony na Modernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim.
29.07.2019 14:15 GKP.272.2.2019.JC Przetarg nieograniczony na odbudowę wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, działka nr 370,/AM 19/ obręb Stronie Lasy.
17.07.2019 11:36 GKP.271.54.2019.JC Przetarg nieograniczony na Modernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim.
12.07.2019 14:21 GKP.271.53.2019.JC Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stronie Śląskie.
08.07.2019 14:39 S.P.271.1.2019 Przetarg nieograniczony na remont pokryć dachowych wykonanych w technologii membrany dachowej PCV na budynkach szkoły w Stroniu Śląskim.
18.06.2019 14:59 GKP.271.48.2019.JC Przetarg nieograniczony na budowę dwóch otwartych stref aktywności w Stroniu Śląskim na działkach nr 437/52 i 618/4
13.06.2019 15:53 6/ZWIK/2019 Przetarg nieograniczony na budowę wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego.
12.06.2019 12:37 GKP.271.37.2019.JC Przetarg nieograniczony na Modernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim.
07.06.2019 14:29 GKP.271.38.2019.JC Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stronie Śląskie.
04.06.2019 11:02 GKP.271.29.2019.JC Przetarg nieograniczony na odbudowę wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, działka nr 370,/AM 19/ obręb Stronie Lasy.
26.04.2019 13:35 GKP.271.30.2019.JC Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi Sienna – Kletno km 0+000 + 3+000 [powódź maj 2014 r.]

1 2 następna