Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2019 10:22 SK.271.1.2019 Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.
15.05.2019 15:07 GKP.271.33.2019.JC Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Stronie Śląskie na okres 01.06.2019 – 30.11.2019 r.
08.05.2019 15:42 GKP.271.32.2019.JC Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy stronie śląskie na okres od 01.06.2019 – do 31.10.2019 r.
10.04.2019 14:47 GKP.271.18.2019.JC Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.05.2019 r. do 30.04.2021 r.
02.04.2019 09:25 Zaproszenie do składania oferty na dokonanie oceny technicznej pokryć dachowych budynków szkoły inadzoru inwestorskiego nad ich remontem.
01.04.2019 15:21 GKP.271.14.2019.JC Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy stronie śląskie na okres od 01.06.2019 – do 31.05.2020 r.
14.03.2019 14:59 GKP.272.12.2019.SH Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.
06.03.2019 15:17 Zapytanie ofertowe na promocję projektu: "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem"
28.02.2019 10:32 Zapytanie cenowe na opracowanie projektu przebudowych chodnika i budowy kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śl.
06.02.2019 16:03 BOK.271.1.2019.JM Przetarg nieograniczony na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w okresie od 01.03.2019 r. do 310.12.2020 r.

poprzednia 1 2