Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2020 14:49 GKP.272.43.2020.KB Zapytanie ofertowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie
19.06.2020 09:06 Drugie zapytanie ofertowe na Aktualizację obszaru i granic aglomeracji Stronie Śląskie
18.05.2020 14:13 Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji obszaru aglomeracji Stronie Śląskie
22.04.2020 11:46 Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna z lasów gminy Stronie Śląskie.
17.04.2020 10:15 GKP.271.16.2020.JC Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2020 – 30.04.2022 r.
16.04.2020 10:47 Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna z lasów gminy Stronie Śląskie.
10.04.2020 15:23 GKP.271.14.2020.LS Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi lokalnej w obrębie Sienna i Janowa Góra.
09.04.2020 11:45 Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna z lasów gminy Stronie Śląskie
03.04.2020 16:30 GKP.271.13.2020.LS Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, pompownią wody, zbiornikami wody i odcinkami wodociągu w Siennej, gmina Stronie Śląskie.
01.04.2020 17:40 GKP.271.16.2020.JC Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2020- 30.04.2022 r.
23.03.2020 09:19 ZAPROSZENIE MAJĄCE NA CELU WYŁONIENIENIE WYKONAWCÓW AUDYTÓW UPROSZCZONYCH - w związku z realizacją projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze"
20.03.2020 15:35 Zapytanie ofertowe na dostawę, transport i instalację fabrycznie nowego sprzętu do pracowni kuchennej, gabinetu dietetycznego, jednostki mieszkalnej oraz sali do animacji czasu wolnego w Zespole Szkól Samorządowych w Stroniu Śląskim

1 2 następna