Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2012 12:04 MPZP Stronie - Lasy (Kletno Górne) przyjęty Uchwałą nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śł. z dnia 29.09.2011 r (Dz.Urz.Woj. 2011.267.5077 z dnia 2011-12-19).
16.02.2012 11:57 MPZP wsi Rogóżka przyjęty uchwałą nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 29.09.2011 r. (Dz.Urz.Woj.2011.267.5076 z dn. 2011-12-19)
09.01.2012 11:17 MPZP wsi Stronie Śl. przyjęty uchwałą Nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 29.09.2011 r. (Dz.Urz.Woj.2011.249.4482 z dn. 2011-12-06)
09.01.2012 11:13 MPZP wsi Młynowiec przyjęty uchwałą nr XII/84/11 Rady Mijeskiej w Stroniu Śl. z dnia 29.09.2011 r. ( Dz.Urz.Woj.2011.249.4481 z dn. 2011-12-06)
09.01.2012 11:05 MPZP miasta Stronie Śl. przyjęty uchwałą nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 29.09.2011 r. (Dz.Urz.Woj.2011.252.4518 z dnia 2011-12-07)
21.12.2011 08:59 MPZP terenów położonych we wsi Sienna zatwierdzony uchawłą Nr X/73/11 z dnia 15 lipca 2011 r (Dz.Urz.Woj. 2011.231.4002 z dnia 2011-11-14)
23.02.2011 08:54 MPZP wieś Sienna działki nr 69,70,75/1, 75/2, 76/6, 77, 78, 74, 125, 126, 129 zatw Uchwałą Nr XXVI/169/08 z dn. 25.08.2008 r
01.02.2011 10:28 MPZP wsi Siennej i Janowej Gory
15.12.2010 09:55 MPZP wsi Kletno zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/303/10 z dnia 29.03.2010 r ( Dz.Urz Woj. 2010.102.1587 z dnia 31.05.2010 r)
15.12.2010 09:51 MPZP wsi Kamienica zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/302/10 z dnia 29.03.2010 r. (Dz.Urz. Woj. 2010.102.1586 z dnia 31.05.2010 r)
15.12.2010 09:44 MPZP wsi Stara Morawa zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/305/10 z dnia 29.03.2010 r Dz.Urz.Woj. 2010.102.1589 z dnia 31.05.2010 r.)
15.12.2010 09:40 MPZP wsi Nowa Morawa zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/304/10 z dnia 31.05.2010 r

poprzednia 1 2 3 4 następna