Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2011 09:22 Oferta realizacji zadania publicznego: Remont budynku zaplecza boiska sportowego w Stroniu Śląskim.
22.11.2011 14:04 zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę gazociągu Stronie Śl. - Lądek Zdr.
21.10.2011 11:12 zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej -zmian decyzji Nr 1/2011
26.08.2011 07:36 obwieszczenie o wszczęciu postepowania środowiskowego na budowę zbiornika retencyjnego w leśnictwie Kletno
20.07.2011 08:53 Postępowanie w sprawie zmiany decyzji środowiskowej Nr 1/2011
24.06.2011 11:24 zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na modernizację ośrodka narciarskiego Czarna Góra
06.05.2011 09:59 zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Nr 2/2011
02.05.2011 08:40 postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę sieci sanitarnych we wsi Strachocin
02.05.2011 08:29 postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę sieci sanitarnych we wsi Stara Morawa
28.04.2011 14:12 decyzja środowiskowa Nr 02/2011 na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie
11.04.2011 14:26 Zawiadomienie Burmistrza Stronia Śląskiego o wyborze kandydatur do nagród za osiągnięcia w dzidzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie za 2010 rok
04.04.2011 15:21 Postanowienie o braku potrzeby przprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko pn Budowa sieci sanitarnych we wsi Stronie Śl.

1 2 następna