Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2019 11:08 MPZP cz. Stary Gierałtów przyjęty Uchwałą Nr LV/361/18 z dnia 31.08.2018 r. (Dzu.Urz.Woj Dolno. z 2018 poz 4357)
16.01.2019 10:56 MPZP cz. Nowy Gierałtów przyjęty Uchwałą Nr LV/360/18 z dnia 31.08.2018 r. (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2018 poz.4356)
16.01.2019 10:46 MPZP cz. Bielice przyjety Uchwałą nr LV/359/18 z dnia 31.08.2018 (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2018 poz 4355)
19.06.2018 14:41 MPZP Nowa Morawa przyjety Uchwałą Nr LII/335/18 z dn. 30.05.2018r. (Dz.Urz.Woj.Doln z 2018 poz.2999 z dn. 11.06.2018 r.)
21.07.2017 07:36 MPZP miasto Stronie Śl. przyjety Uchwałą nr XXXVII/249/17 z dnia 31.05.2017 (Dz.Urz. Woj. Dolno. z 2017 r. poz. 2815 z dnia 09.06.2017 r.)
14.12.2016 11:58 MPZP Bolesławów (rynek) przyjęty Uchwałą nr XII/78/15
14.12.2016 10:54 MPZP 5 terenów w Starym Gierałtowie przyjęty Uchwałą nr XVIII/113/16 z dnia 29.01.2016 r. (Dz.Urz.Woj.Dolno.z 2016 r. poz.1737 z dnia 04.04.2016 r.)
14.12.2016 10:15 MPZP obrębie Kamienica, i Bolesławów przyjęty Uchwałą nr XXVI/156/16 z dnia 29.08.2016 r. (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2016 r. poz.4095 z dnia 07.09.2016 r.)
12.12.2016 14:29 MPZP obszar góry Młyńsko przyjęty Uchwałą Nr XXVII/162/16 z dnia 29.09.2016r. (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2016 poz. 4692 z dnia 18.10.2016 r.).
19.04.2016 14:26 MPZP wsi Stary Gierałtów (zm1) przyjęty Uchwałą Nr XVIII/112/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dn. 29.01.2016 r. (Dz.Urz.Woj.Dolno. poz 1573 z dnia 24.03.2016 r)
19.04.2016 14:17 MPZP wsi Nowy Gierałtów (zm) przyjety Uchwałą nr XVIII/111/16 Rady Mijeskiej Stronia Śląskiego z dnia 29.01.2016 r. (Dz.Urz.Woj.Dolno. poz 1572 z dn. 24.03.2016 r.)
20.10.2014 08:22 MPZP wsi Bielice przyjęty Uchwałą XVII/124/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz.Urz Woj.Dolno z 2012 poz. 2651 ogłoszony 23.07.2012 r.)

1 2 3 następna