Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2013 15:40 Protokół rozeznania cenowego zamówienia, o wartości przekraczjącej 7001 do 14 000 eurooo
19.12.2012 15:18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN
05.12.2012 15:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000 PLN
04.12.2012 13:46 Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2013 i 2014.
04.12.2012 08:29 Zapytanie cenowe - Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na: wykonanie w roku 2013 kompleksowego utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim znajdującym się przy ul. Kościuszki 55 oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim znajdującej się w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 2.
27.11.2012 09:38 Zapytanie ofertowe na wykonanie wycen nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
22.10.2012 13:33 II przetarg na odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014
03.10.2012 13:16 Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012 - 2014.
21.09.2012 15:37 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 650 000,00 PLN
13.09.2012 15:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 650 000 PLN
09.08.2012 14:01 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 września 2012 do 30 czerwca 2015.
22.06.2012 14:00 Zapytanie cenowe - Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na: Zakup wyposażenia do żlobka w Stroniu Śląskim III

1 2 następna