Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2012 11:03 Budowa oświetlenia na terenie wsi Bolesławów, Kamienica, Kletno.
20.08.2012 14:12 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim.
03.08.2012 12:11 4/ZWiK/2012 Przetarg nieograniczony na budowę sieci sanitarnych we wsi Stronie Śląskie - obszar I i II
02.07.2012 11:06 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Kletno
18.06.2012 15:03 GKP.271.10.2012.JC Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 295, 315/2 i 310/2 we wsi Stary Gierałtów .
27.04.2012 16:51 GKP.271.7.2012.JC Przetarg nieograniczony na odbudowę drogi nr ew. gruntów 124/3,141/13,124/2,63/4 we wsi Sienna.
23.04.2012 16:36 2/ZWiK/2012 Przetarg nieograniczony na budowę sieci sanitarnych we wsi Stronie Śląskie
10.04.2012 15:58 GKP.271.4.2012.JC Przetarg nieograniczony na odbudowę ul. Morawka nr ew. gruntów 554/31 w Stroniu Śląskim.
05.04.2012 15:51 GKP.271.6.2012.JC Przetarg nieograniczony na odbudowę drogi nr ew. gruntów 69, 67/39 we wsi Stronie Śląskie.
27.01.2012 12:46 Zapytanie cenowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z realizacją projektu – Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, gmina Stronie Śląskie – Zeroborder – Szlak Turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
24.01.2012 07:54 Przetrag nieograniczony na przebudowę ul. Krótkiej w Stroniu Śl.
23.01.2012 15:15 Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia na terenie Gminy Stronie Śląskie