Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2016 10:24 Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna
16.12.2014 13:55 Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Ślaskie.
10.12.2014 14:25 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł.
03.12.2014 14:30 Zapytanie ofertowe na promocję projektu "Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540".
28.11.2014 11:16 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego projektu pn:" Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śl.
28.11.2014 11:12 Zapytanie ofertowe na opracowanie MPZP terenu położonego w obrębie Stronie Śląkie miasto
28.11.2014 10:57 OPS w Stroniu Śląskim - zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2015 r.
27.11.2014 16:15 ZP.271.21.2014 Drugi przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w roku 2015.
26.11.2014 11:09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektem Remont i odbudowa kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540.
18.11.2014 12:23 zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektem "Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufergo w Stroniu Ślaskim na działce nr 540"
04.11.2014 13:13 RG.271.1.2014.UC Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
21.10.2014 07:34 GKP271.93.2014.LK Przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich w sezonie 2014/2015

1 2 3 następna