Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2014 17:14 ZP.271.16.2014 Przetarg nieograniczony na uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie.
15.10.2014 15:02 ZP.271.20.2014 Przetarg nieograniczony na remont i odbudowę kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540.
02.10.2014 15:16 ZP.271.17.2014 Przetarg nieograniczony na remont dachu i adaptację pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – etap I.
24.09.2014 13:01 8/ZWiK/2014 Przetarg nieograniaczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie etap I- zadanie II – obszar I.
02.09.2014 14:55 GKP.272.73.2014.LK Drugie zapytanie ofertowe na budowę wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica
20.08.2014 13:01 GKP.272.73.2014.LK Zapytanie ofertowe na budowę wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica.
24.06.2014 15:11 GKP.272.58.2014.LS Zapytanie ofertowe na remont ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim
29.05.2014 14:44 ZP.271.11.2014 Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.
27.05.2014 13:30 ZP.271.13.2014 Przetarg nieograniczony na budowę obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce nr 559/3 w Stroniu Śląskim.
23.05.2014 19:54 ZP.271.12.2014 Przetarg nieograniczony na budowęa ścieżki rowerowej odcinek Lądek Zdrój - Stójków - Strachocin - Stronie Śląskie.
13.05.2014 11:14 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych
16.04.2014 14:36 ZP.271.7.2014 Przetarg nieograniczony na odbudowę ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka w Stroniu Śląskim od 0,000 km do 1,645 km.

1 2 następna