Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2016 15:45 ZP.271.12.2016 Przetarg nieograniczony na Utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w roku 2017.
09.12.2016 12:33 Przetarg nieoganiczony na sprzedaż drewna
06.12.2016 09:35 Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na: wykonanie w roku 2017 kompleksowego utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim znajdującym się przy ul. Kościuszki 55 oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim znajdującej się w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 2.
29.11.2016 15:10 RG.271.3.2016.UC Zapytanie ofertowe na wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2018 r.
21.10.2016 14:11 GKP.272.80.2016.LK Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich w sezonie 2016/2017 i 2017/2018
20.10.2016 15:56 ZP.271.10.2016 Przetarg nieograniczony na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA okres 01.01.2017 – 31.05.2019
16.09.2016 14:17 GKP.272.73.2016.LS Zawiadomienie o wyborze oferty i informacja z sesji otwarcia w zapytaniu ofertowym na wykonanie systemu telewizji przemysłowej budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
16.09.2016 10:47 Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna
12.09.2016 15:24 BOK.271.1.2016.JC Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2018 r.
07.09.2016 13:19 GKP.272.73.2016.LS Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu telewizji przemysłowej budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
15.07.2016 09:38 Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prajektu pn: Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. wraz z otoczeniem.
23.06.2016 13:12 Zapytanie ofertowe na usługę demontażu i utylizacji azbestu - zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

1 2 następna