Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2016 16:53 ZP.271.9.2016 Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100
02.09.2016 15:33 ZP.271.7.2016 Przetarg nieograniczony na: 1. Przebudowę drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie. 2. Przebudowę drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna w gm. Stronie Śląskie. 3. Przebudowę drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś.
11.08.2016 15:36 GKP.272.42.2016.LK Zapytanie ofertowe na budowę toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim
08.08.2016 12:09 GKP.272.61.2016.LK Zapytanie ofertowe na budowę drogi dojazdowej do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie.
01.07.2016 15:02 ZP.271.5.2016 Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
29.06.2016 09:39 Zapytanie cenowe na budowę punktów oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
17.06.2016 12:48 ZP.271.4.2016 Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz otoczeniem.
14.06.2016 14:18 Notatka z zapytania cenowego na montaż barierki ochronnejna skałkach na Sowiej Kopie
07.06.2016 13:14 Zapytanie o cenę - montaż barierki ochronnej na skałkach na Sowiej Kopie.
27.04.2016 15:18 GKP.272.27.2016.LS Zapytanie ofertowe na przebudowę schodów w ciągu pieszym na działce nr 453/7 i schodów w ciągu pieszym na działce nr 380/2 w Stroniu Śląskim.
21.04.2016 13:10 GKP.272.58.2016.LK Zapytanie ofertowe na utwardzenie drogi przy Zalewie w Starej Morawie
14.04.2016 15:28 ZP.271.3.2016 Przetarg nieograniczony na remont stadionu w Stroniu Śląskim.