Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2017 15:37 RG.271.1.2017 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad inwestycją pn: Przebudowa dwóch budynków poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją, na budynki mieszkalne wielorodzinne z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego
04.07.2017 12:11 8/ZWiK/2017 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie: CZĘŚĆ 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie (Etap I zadanie 1 i 2) CZĘŚĆ 2 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie (Etap II i Etap III zadanie 1 i 2).
23.06.2017 12:46 7/ZWiK/2017 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie: CZĘŚĆ 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie (Etap I zadanie 1 i 2) CZĘŚĆ 2 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie (Etap II i Etap III zadanie 1 i 2).
09.06.2017 15:29 SK.271.1.2017 Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.
09.06.2017 14:05 GKP.272.52.2017.LS Konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim
22.05.2017 15:39 GKP.272.40.2017.LS Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w Kletnie. Zadanie 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 2 – Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 3 – Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich..
12.05.2017 13:37 OPS w Stroniu Śląskim - zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w 2017 r.
12.05.2017 13:32 OPS w Stroniu Śląskim - zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w 2017 r.
10.05.2017 13:34 Zapytanie na demontaż i utylizację azbestu
14.04.2017 12:30 DG.271.19.2017.MC Zapytanie ofertowe na wydanie materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej w ramach realizacji projektu „Bus pogranicznik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
12.04.2017 16:01 ZP.271.4.2017 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie 01.05.2017- 30.04.2020 r.
11.04.2017 11:22 GKP.272.31.2017.LS /Zapytanie cenowe na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego część obrębu Stronie Lasy (jaskinia Niedźwiedzia).

1 2 następna