Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 11:49 Przetarg na sprzedaż drewna
15.12.2017 09:37 Przetarg na sprzedaż drewna
12.12.2017 14:21 GKP.272.108.2017.LK Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, pompownią wody, zbiornikami wody i odcinkami wodociągu w Siennej, gmina Stronie Śląskie.
29.11.2017 12:47 RG.271.1.2017.UC Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
16.11.2017 15:37 ZP.271.14.2017 Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2018.
18.10.2017 14:52 GKP.272.81.2017.LS Konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim
18.10.2017 12:57 Zapytanie ofertowe: Nadzór inwestorski w ramach zadania: "Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Stronie Śląskie"
11.09.2017 13:06 Przetarg na sprzedaż drewna
21.07.2017 15:37 RG.271.1.2017 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad inwestycją pn: Przebudowa dwóch budynków poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją, na budynki mieszkalne wielorodzinne z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego
04.07.2017 12:11 8/ZWiK/2017 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie: CZĘŚĆ 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie (Etap I zadanie 1 i 2) CZĘŚĆ 2 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie (Etap II i Etap III zadanie 1 i 2).
23.06.2017 12:46 7/ZWiK/2017 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie: CZĘŚĆ 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie (Etap I zadanie 1 i 2) CZĘŚĆ 2 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie (Etap II i Etap III zadanie 1 i 2).
09.06.2017 15:29 SK.271.1.2017 Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

1 2 następna