Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2017 12:09 Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2018 [8] (08.11.2016 08:48)
08.11.2016 08:48 Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2017
15.12.2015 10:46 Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2016 - 2018
15.12.2015 10:42 Druki deklaracji , do pobrania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2016 - 2018
15.12.2015 10:25 Informacje i uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. w sprawie stawek podatków lokalnych oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2016.
15.12.2015 10:10 Druki deklaracji do pobrania dotyczące podatku od środków transportowych , obowiązujące w roku 2016 , 2017 I 2018
10.12.2014 12:33 Informacje i uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości podatków lokalnych oraz ulg i zwolnień w roku 2015.
11.12.2013 10:02 Druki deklaracji do pobrania dotyczące podatku od środków transportowych , obowiązujące w latach 2014 - 2015.
11.12.2013 09:02 Druki deklaracji , do pobrania przez osoby prawne , dotyczące podaków lokalnych obowiązujace w latach 2014 - 2015.
11.12.2013 08:53 Druki informacji , do pobrania przez osoby fizyczne , dotyczące podatków lokalnych obowiązujace w latach 2014 - 2015.
17.12.2012 12:52 Druk deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujący w roku 2012
17.12.2012 12:26 Druki informacji podatkowych , obowiązujące w Gminie Stronie Śl. obowiązujące w roku .2013r. do pobrania przez osoby fizyczne .

1 2 3 następna