Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2017 12:05 ZP.271.13.2017 Przetarg nieograniczony na budowę tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
31.08.2017 16:22 ZP.271.12.2017 Przetarg neograniczony na remont mostu w Nowym Gierałtowie.
25.08.2017 15:09 GKP.272.72.2017.LK Zapytanie ofertowe na budowę drogi we wsi Nowa Morawa
04.08.2017 20:11 ZP.271.11.2017 Przetarg nieograniczony na remont ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim
30.06.2017 09:59 ZP.271.10.2017 Przetarg nieograniczony na modernizację kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim.
28.06.2017 16:25 ZP.271.9.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę dwóch budynków poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją, na budynki mieszkalne wielorodzinne z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego.
07.06.2017 16:28 ZP.271.8.2017 Przetarg nieograniczony na modernizację kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim.
06.06.2017 14:01 6/ZWik/2017 Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie.
10.05.2017 14:36 GKP.272.15.2017.LK Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie.
28.04.2017 17:20 ZP.271.6.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim.
11.04.2017 17:11 ZP.271.3.2017 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno: Zadanie 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 2 – Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 3 – Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich.