Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2018 12:29 ZP.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na modernizację pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie.
11.06.2018 16:49 ZP.271.9.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów oraz rzebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim.
18.05.2018 15:20 ZP.271.7.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr ewidencji gruntów 72 w Starej Morawie
15.05.2018 14:05 ZP.271.6.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej ul. Okrężnej działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto i przebudowę drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61,55/7 obręb 012 Strachocin.
09.05.2018 15:19 GKP.272.6.2018.LK Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim.
18.04.2018 12:39 ZP.271.6.2018 Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej ul. Okrężnej działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto i przebudowę drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61,55/7 obręb 012 Strachocin.
16.04.2018 14:55 ZP.271.4.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim część II
05.04.2018 15:09 ZP.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na modernizację pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie.
23.03.2018 15:07 ZP.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim część II.
01.02.2018 14:43 GKP.272.2.2018.LK Zapytaie ofertowe na Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ul. Nadbrzeżna i Hutnicza.