Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2019 15:05 GKP.272.83.2019.JC Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2020..
04.12.2019 10:58 Protokół z wyboru ofert warsztaty zdrowego gotowania
04.12.2019 10:52 Protokół z wyboru ofert szkolenie metod grywalizacji
04.12.2019 10:39 Protokół z wyboru ofert kurs trenera animacji
29.11.2019 14:56 GKP.272.60.2019.SH Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich w sezonie 2019/2020.
13.11.2019 12:25 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia metody grywalizacyjnej w edukacji zawodowej.
13.11.2019 12:21 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów trenera I, II i III stopnia animatora czasu wolnego.
13.11.2019 12:18 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów zdrowego gotowania.
08.11.2019 14:46 GKP.272.52.2019.SH Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich w sezonie 2019/2020.
03.10.2019 13:38 GKP.272.46.2019.JC Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Stronie Śląskie na okres 01.12.2019 – 30.11.2020 r.
29.07.2019 14:09 GKP.272.3.2019.SH Zapytanie o cenę na demontaż i utylizację zabestu z terenu Gminy Stronie Śląskie
18.07.2019 11:34 SK.271.2.2019 Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.

1 2 następna