Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2019 11:14 Obwieszenie Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 9 września 2019 r. wo numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
11.09.2019 11:12 Zarządzenie Nr 155/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
11.09.2019 11:09 Zarządzenie Nr 154/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
30.08.2019 09:04 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
14.08.2019 10:16 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
14.08.2019 10:08 Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
14.08.2019 09:46 Komunikat Burmistrza Stronia Śląskiego o wyznaczeniu miejsc na plakatowanie
14.08.2019 09:29 Strona Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
14.08.2019 09:25 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej