Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2020 16:05 GKP.271.58.2020.JC Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich w sezonie 2020/2021.
02.11.2020 15:43 OS.042.3.2020 Przetarg nieograniczony na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
29.10.2020 12:09 GKP.271.52.2020.LS Przetarg nieograniczony na usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim.
14.10.2020 14:14 GKP.271.55.2020.JC Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Stronie Śląskie, dokumentującego zagrożenie osób i mienia, oraz jego konserwacja i naprawy w miejscach zainstalowania
13.10.2020 16:53 OS.042.2.2020 Przetarg nieograniczony na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
28.09.2020 14:56 GKP.271.50.2020.JC Przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad odbudową wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, działka nr 370,/AM 19/ obręb Stronie Lasy.
04.09.2020 15:22 Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeńSzkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim
04.09.2020 15:10 GKP.271.46.2020.JC Przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad odbudową wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, działka nr 370,/AM 19/ obręb Stronie Lasy.
26.08.2020 16:41 GKP.271.40.2020.JC Przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad odbudową wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, działka nr 370,/AM 19/ obręb Stronie Lasy.
05.08.2020 14:47 GKP.271.34.2020.JC Przetarg nieograniczony na ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA OKRES OD 01.12.2020 – DO 31.05.2023
30.06.2020 14:49 GKP.272.43.2020.KB Zapytanie ofertowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie
19.06.2020 09:06 Drugie zapytanie ofertowe na Aktualizację obszaru i granic aglomeracji Stronie Śląskie

1 2 3 następna