Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 14:34 GKP.271.64.2020.LS Zapytanie ofertowe na projekt adaptacji dwóch budynków huty szkła kryształowego "Violetta" w celu zachowania i rewitalizacji fragmentu huty, wraz z terenem przyległym.
31.12.2020 12:42 GKP.271.72.2020.JC Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w okresie od 01.02.2021 do 31.12.2021 r.
14.12.2020 19:22 GKP.271.65.2020.JC Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości gminnych terenów w Stroniu Śląskim oraz odśnieżanie ulic i dróg w roku 2021.
09.12.2020 15:35 SK.271.1.2020 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stronie Śląskie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
08.12.2020 15:36 GKP.271.60.2020.LS Zapytanie ofertowe na kompleksowy nadzór inwestorski zadania pn: Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka – etap IV.
07.12.2020 16:36 GKP.271.63.2020.JC Przetarg nieograniczony na usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim.
01.12.2020 15:29 GKP.271.60.2020.LS Zapytanie ofertowe na kompleksowy nadzór inwestorski zadania pn: Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka – etap IV.
17.11.2020 16:05 GKP.271.58.2020.JC Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich w sezonie 2020/2021.
02.11.2020 15:43 OS.042.3.2020 Przetarg nieograniczony na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
29.10.2020 12:09 GKP.271.52.2020.LS Przetarg nieograniczony na usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim.
14.10.2020 14:14 GKP.271.55.2020.JC Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Stronie Śląskie, dokumentującego zagrożenie osób i mienia, oraz jego konserwacja i naprawy w miejscach zainstalowania
13.10.2020 16:53 OS.042.2.2020 Przetarg nieograniczony na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

1 2 3 następna