Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2013 14:13 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekeracji w 2013 r.
16.01.2013 15:51 Ponowny konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 r z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji
16.01.2013 15:47 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie niespełnienia wymagań formalnych w ofertach realizacji zadań publicznych
16.01.2013 15:44 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
10.12.2012 14:26 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
19.09.2012 13:36 Oferta realizacji zadania publicznego: upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
20.03.2012 11:48 Oferta realizacji zadania publicznego: Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski "Sienna 2012"
23.01.2012 15:34 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU 2012
19.12.2011 14:33 Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej
02.12.2011 09:18 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
22.02.2011 15:00 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.
02.02.2011 15:35 Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Stronie Śląskie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2011r.

1 2 następna