Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2010 12:31 Przetarg nieograniczony na dostwę mebli dla potrzeb CETiK w Stroniu Śląskim
20.10.2010 07:45 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumetacji projektowej budowy sieci sanitarnych we wsi Stronie Śl.Stara Morawa,Kletno, Strachocin.
14.10.2010 08:51 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont i przebudowa części budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na lokale socjalne.
05.10.2010 17:27 Przetarg nieograniczony na Wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych związanych z wystrojem wnętrz, dostawę mebli i wyposażenia dla potrzeb centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
22.09.2010 08:30 Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę części budynku przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śl. z przeznaczeniem na lokale socjalne.
10.09.2010 15:43 Przetarg nieograniczony na infrastrukturę osiedla Morawka - oświetlenie terenu etap I
20.08.2010 11:52 Budowa oświetlenia ulicy Sportowej
14.07.2010 15:32 Przetarg nieograniczony na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy modrnizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin
14.06.2010 09:14 Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Sportowej w Stroniu Śl.
07.05.2010 15:06 Przetarg nieograniczony na : Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin
01.04.2010 16:31 Odbudowa ul.Nadbrzeżnej i Hutniczej w Stroniu Śląskim
01.03.2010 15:52 Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie – etap III (ogrodzenie i uzbrojenie terenu)