Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2016 10:21 Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna
15.12.2011 14:29 Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
29.11.2011 12:18 Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013
29.08.2011 10:43 Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna z lasów gminnych
22.08.2011 15:40 Ogłoszenie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoenego na wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Stronie Śląskie
19.07.2011 14:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 zł
28.06.2011 16:23 Informacja Kierownika OPS w Stroniu Śląskim o wyborze oferty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie w 2011roku
19.05.2011 12:29 Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem nowego sita do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych
12.05.2011 15:28 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim - zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania 14 dniowego wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie
14.04.2011 08:24 Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na: Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach ptojektu pn. "Indywidualizacja Stronie Śląskie"
28.03.2011 15:45 Zapytanie cenowe - Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 w ramach projektu pn. "Indywidualizacja Stronie Śląskie"
28.03.2011 15:15 Zapytanie cenowe - Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na: Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja Stronie Śląskie"

1 2 następna