Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2011 14:46 Przetarg nieograniaczony na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z realizacją projektu – Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, gmina Stronie Śląskie – Zeroborder – Szlak Turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
22.11.2011 15:12 Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder – Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
02.11.2011 14:10 Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stara Morawa i Stronie Śląskie (wieś).
14.10.2011 13:12 Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stronie Śląskie.
29.07.2011 13:10 Przetarg nieograniczony na odbudowę ul. Zielonej i ulic miejskich na działkach nr 243 i 235/1 w Stroniu Śląskim.
28.07.2011 14:21 Przetarg nieograniczony na odbudowę ul. Górnej w Stroniu Śląskim
27.05.2011 13:12 Budowa edukacyjnego placu zabaw przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Edukacyjno-zabawowy ogródek jaskiniowy.
24.05.2011 11:24 Przetarg nieograniczony na modernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka
17.05.2011 15:46 Przetarg nieograniczony na budowę infrastruktury osiedla Morawka - sieci wodociągowej i kanalizacji etap I
05.04.2011 14:27 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej we wsi Kletno
23.03.2011 10:22 Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Polnej w Stroniu Śląskim
09.03.2011 09:41 Przetarg nieograniczony na odbudowę mostu we wsi Kamienica

1 2 następna