Lech Kawecki

Stanowisko
Inspektor ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej