Lech Kawecki

Stanowisko
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska