Lech Sadowski

Stanowisko
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Infrastruktury Technicznej i O. Ś.
E-mail:
l.sadowski@stronie.pl