Andrzej Konarski

Stanowisko
Kierownik Referatu Finansów i Podatków