Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Program współpracy do katalogu Programy współpracy w menu przedmiotowym

24.05.2017

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ogłoszenia i komunikaty Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ogłoszenia i komunikaty Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ogłoszenia i komunikaty Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ogłoszenia i komunikaty Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ogłoszenia i komunikaty Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Ogłoszenia i komunikaty Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zbycie nieruchomości Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zbycie nieruchomości Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zbycie nieruchomości Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stary Gierałtów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX-184-16....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "76 P nr 71-17 z 19.06.2017 - 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "75 P nr 71-17 z 14.06.2017 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "77 P nr 72-17 z 20.06.2017 - 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2017 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4- w sprawie przystąpienia dosporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie oceny merytoryczneji formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - sprawie zlecenia kontroli KomisjiRewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie przyjęcia regulaminuudzielania dotacji celowych....pdf"

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu-dot. dzierżawy dz. nr 150, obręb Stary Gierałtówo-
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna