Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Korpus Urzędników Wyborczych do katalogu Wybory i referenda w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory i referenda Menu przedmiotowego

23.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Inicjatywa lokalna do katalogu Organizacje pozarządowe w menu przedmiotowym

22.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

18.01.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

10.01.2018

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

04.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Inne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Inne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Zbycie nieruchomości w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Budżetu iFinansów - 26.03.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wypis i wyrys z MPZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu w MPZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek rewitalizacja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie zmian w budżecie GminyStronie Śląskie na 2018 rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej Stronia Śląskiego - WPF....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie podziału Gminy StronieŚląskie na okręgi wyborcze....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie podziału Gminy StronieŚlaskie na stałe obwody głosowania..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie przyjęcia programu opiekinad zwierzętami bezdomnymi....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie określenia wysokościopłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie określenia sezonukąpielowego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie określenia wykazukąpielisk....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie oceny merytoryczneji formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - XLIXsesja Rady Miejskiej 29.03.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 191/6 położonej we wsi Stary Gierałtów.a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie posiedzenia Komisji Rewizyjnej- 30.03.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna