Rejestr zmian w biuletynie

23.09.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referat Gospodarki Przestrzennej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zastępca Burmistrza w menu przedmiotowym (nowa nazwa Biuro ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej)

09.09.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Rejestr zbiorów danych osobowych w menu przedmiotowym

14.08.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Sejm i Senat RP w menu przedmiotowym

08.07.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

04.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Wybory ławników w menu przedmiotowym

24.05.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Raport o stanie gminy do menu przedmiotowego

08.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania finansowe do katalogu Budżet Gminy w menu przedmiotowym

06.05.2019

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

14.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2019 rok - VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 6 - oświadczenie dotyczące uprawnień"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 7 - oświadczenie o przynależności dogrupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr. 16 PW dr. nr 158-2 Stronie wieś"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr. 17 PW dr. nr 158-2 Stronie Wieś"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr. 18 STWiOR dróg"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 1 - formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 3 - oświadczenie o braku przesłanek dowykluczenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 4 - wykaz zrealizowanych zamówień"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 5 - wykaz zasobów osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych: 1. droga - działka nr 138 obręb Stronie miasto, 2. droga – działka nr 764 obręb Stronie miasto, 3. droga – działka nr 90/1 obręb Strachocin, 4. droga – działka nr 163/4 obręb Stronie wieś, 5. droga – działka nr 158/2 obręb Stronie wieś
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dodatkowy temat posiedzenia Komisji RozwojuGospodarczego - 17.10.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 308/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stronie Śląskie w dniu wyborów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatkowa komunikacja samochodowa w dniu wyborów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja-aktualne_sklady_ObKW_20191007_0929.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja-aktualne_sklady_ObKW_20191009_1808.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w sprawie zmiany składu OKW nr 3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Stronie Śląskie na okres 01.12.2019 – 30.11.2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wraz z załącznikami nr 1-7.pdf"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna