Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

08.09.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - dokumenty do katalogu Sołectwo Nowy Gierałtów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - dokumenty do katalogu Sołectwo Stary Gierałtów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - dokumenty do katalogu Sołectwo Stara Morawa w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - dokumenty do katalogu Sołectwo Strachocin w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - dokumenty do katalogu Sołectwo Stronie Wieś w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - ogłoszenia do katalogu Sołectwo Nowy Gierałtów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - ogłoszenia do katalogu Sołectwo Stary Gierałtów w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - ogłoszenia do katalogu Sołectwo Stara Morawa w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zebrania Wiejskie - ogłoszenia do katalogu Sołectwo Strachocin w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "150 P nr 81-17 z 15.12.2017 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXI-201-17 z dnia 31.01.2017 r -a.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-265-17 z dnia 31.08.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-265-17 z dnia 31.08.2017 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXI-201-17 z dnia 31.01.2017 r -a_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie....pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie apelu skierowanego doBurmistrza Stronia Śląskiego....pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie..._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie apelu skierowanego doBurmistrza Stronia Śląskiego..._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie umorzenia postępowaniaskargowego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabyciena własność_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego..pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody nanabycie na własność.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Stronia Śląskiego._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na nabyciena własność_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Stronie Śląskie od osoby fizycznej nieruchomości_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XIX-117-16 z dnia 29.02.2016 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XIX-117-16 z dnia 29.02.2016 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XVIII-114-16 z dnia 29.01.2016 r._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XVIII-114-16 z dnia 29.01.2016 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "148 P nr 94-17 z 12.12.2017 - 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "149 P nr 80-17 z 12.12.2017 - 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia..pdf"

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, pompownią wody, zbiornikami wody i odcinkami wodociągu w Siennej, gmina Stronie Śląskie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 654 z 12.12.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinie RIO.pdf"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna