Rejestr zmian w biuletynie

25.05.2018

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Ochrona Danych Osobowych do menu przedmiotowego

30.03.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wzór oświadczenia majątkowego do katalogu Pozostałych osób w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wzór oświadczenia majątkowego do katalogu Radnych w menu przedmiotowym

21.02.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Korpus Urzędników Wyborczych do katalogu Wybory i referenda w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory i referenda Menu przedmiotowego

23.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Inicjatywa lokalna do katalogu Organizacje pozarządowe w menu przedmiotowym

22.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018 do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

18.01.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

10.01.2018

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przezUrząd Miejski w Mieroszowie2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przezUrząd Miejski w Stroniu Śląskim.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzule informacyjne orad dane adresowe ADO i IOD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 3 - w sprawie zmian w budżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 11 - w sprawie ustalenia szczegółowychzasad ponoszenia odpłatności za pobyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 13 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - LII sesja Rady Miejskiej 30.05.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 10 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 12 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 14 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 15 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie._2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 16 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 17 - w sprawie przyznania OdznakiHonorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 1 - w sprawie rozpatrzeniai zatwierdzenia sprawozdania finansowego....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 - w sprawie udzielenia BurmistrzowiStronia Śląskiego absolutorium....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 4 - w sprawie przystąpienia dosporządzenia.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 5 - w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 6 - w sprawie zmiany studium uwarunkowańi kierunków......pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 7 - w sprawie zaliczenia drogi dokategorii dróg gminnych..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 8 - w sprawie zmiany uchwały Nr LI-327-10 Rady Miejskiej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody naodstąpienie od przetargowego.....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"

21.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargu -dz. nr 65/2 położona przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 2018 rok - VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 730 z 26.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 731 z 30.04.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 732 z 08.05.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 733 z 09.05.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 734 z 09.05.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 735 z 09.05.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 736 z 17.05.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 737 z 17.05.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 738 z 17.05.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 728 z 26.06.2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego - 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB nr 729 z 26.04.2018 r.pdf"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna